nafo
Arabisk - العربية
Barn i flerspraklige familier
Å beherske flere språk er en verdifull kompetanse både for det enkelte mennesket og for samfunnet. Språk er nært knyttet til identitet, sosialisering og kulturelle uttrykk og er derfor en viktig del av barns og voksnes liv.
Foreldre kan ha mange spørsmål knyttet til å være en flerspråklig familie, særlig når deres morsmål er minoritetsspråk i samfunnet. Informasjonsheftet belyser 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.
I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling.
Informasjonsheftet på 19 språk
På noen av språkene finnes det også lydfiler som kan lyttes til, en lydfil for hvert spørsmål som besvares i heftet.
 

Albansk 👁️

albanskText og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Albansk

Arabisk 👁️ 👂🏼

Barn i flerspraklige familier - arabiskText og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Arabisk
👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan b