nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Det flerspråklige bibliotek

det flersprklige bibliotekDet flerspråklige bibliotek kan man låne bøker på ulike språk. Noen bøker er ettspråklige og andre har to- eller flerspråklige tekster. Biblioteket har flere arabiske barnebøker, tegneserier og filmer. Biblioteket er et nasjonalt bibliotek. Det vil si at de samarbeider med alle de lokale bibliotekene i Norge. Hvis du ønsker å låne en bok som finnes på Det flerspråklige bibliotek, og ikke på ditt lokale bibliotek, vil de kunne sende den til det lokale biblioteket. Klikk her for å komme til Det flerspråklige bibliotek sine arabiske tilbud til barn.

Biblioteket selger også tospråklige bøker, bl.a. på arabisk.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no