nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

أسماء الإشارة

opplegg om arabisk gramatikk. passer ti 4.klasse.

درس حول أسماء الإشارة، يناسب تلاميذ الصف الرابع.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no