nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

lære morsmål 

من الذي لديه الحق في التعلم باللغة الأم أوحق التدريس بلغتين؟

 

إنهم الطلاب الذين بعد إختبارهم تبين أن لديهم ضعف مهارات اللغة النرويجية مما يصعب عليهم متابعة المناهج العادية في المدارس النرويجية. فإن لهم الحق في التعليم باللغة الأم أو اللغة المزدوجة ،حسب ماينص عليه قانون التعليم § 2-8. وهذا ينطوي على دروس خاصة في اللغة النروجية ، وإذا لزم الأمر. التدريس باللغة الأم والتدريس بلغتين حتى تصبح لديهم المهارات الكافية التي تمكنهم من متابعة الدراسة المنتظمة . يمكنك أن تقرأ هنا نص قانون التعليم.

يمكنكم الإطلاع  على نص القرار: § 2-8. يحق إعطاء تعليم متميز في اللغة النرويجية  للتلاميذ من ذوي الأقليات اللغوية في المدارس الابتدائية ممن لغتهم الأم غير النرويجية وسامي على تعليم خاص حتى حتى تصبح لديهم المهارات الكافية التي تمكنهم من متابعة الدراسة المنتظمة . وإذا لزم الأمر ، فلهؤلاء التلاميذ أيضا الحق في التعليم بلغتهم الأم، والتعليم بلغتين أو كليهما. يمكن إعطاء دروس باللغة الأم في مدرسة أخرى غير المدرسة  التي  يدرس فيها التلميذ . عندما لا يمكن لهيئة التدريس أن توفر  التعليم باللغة الأم والتدريس بلغتين فينبغي على البلدية أن تجد البديل المناسب بقدر الإمكان لتوفير التعليم  الذي يتماشى مع التلاميذ. يجب على البلدية إختبار مهارات الطلاب باللغة النرويجية قبل اتخاذ أي قرار بالتعليم المتميزللغة . وينبغي أيضا أن يتم تنفيذ مثل هذه الإختبارات خلال التعليم للتلاميذ الذين لديهم تعليم متميز من أجل تقييم ما إذا كان الطلاب قد توفرت لديهم المهارات الكافية في اللغة النرويجية لمتابعة التعليم العادي في المدارس .

Hvem har rett til morsmålsoppplæring og/eller tospråklig fagopplæring?

De elevene som etter kartlegging viser at de har for svake norskferdigheter til å følge ordinær læreplan i norsk har rett til opplæring etter Opplæringsloven § 2-8. Dette innebærer særskilt norskopplæring, og om nødvendig morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Denne retten gjelder til man har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring. Opplæringsloven kan du lese her eller lese loven som er sitert under.

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.   - www.morsmal.no