nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
NAFOs filmer
Lumbrikus

Kompetansekartlegging - lærere i grunnleggende norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring

kompetansekartlegging tospUtdanningsdirektoratet har gitt Rambøll Management i oppdrag å evaluere implementeringen av nye læreplaner i grunnleggende norsk og morsmål for språklige minoriteter  over entreårsperiode, fra 2008 til 2010. Første delrapport i evalueringen kartlegger kompetansen og kompetansebehovet til lærere som underviser i grunnleggende norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring.

 

Rambøll viser i rapporten at det ikke finnes pålitelige tall for hvor mange lærere som underviser i grunnleggende norsk og morsmål for språklige minoriteter. Forskerne har gjort en rekke tiltak for å håndtere denne metodiske utfordringen, og rapporten gir derfor en indikasjon på de aktuelle lærernes kompetanse og kompetansebehov.

Et sentralt spørsmål i kartleggingen har vært å avklare om lærerne som underviser minoritetsspråklige barn har offentlig godkjent utdanningskompetanse. Kartleggingen kan tyde på at andelen uten godkjent utdanningskompetanse er noe høyere blant lærerne som underviser minoritetsspråklige barn enn tilfellet er blant lærere generelt.

Andelen som mangler godkjent utdanningskompetanse er trolig spesielt høy blant lærere som gir opplæring i morsmål/tospråklig fagopplæring. Mer enn halvparten av denne gruppen lærere har imidlertid arbeidserfaring fra SFO og barnehage. Lærere som underviser minoritetsspråklige barn har generelt lang og relevant erfaring med undervisning.

Les hele delrapporten som handler om Kompetansekartlegging - lærere i grunnleggende norsk, morsmålog tospråklig fagopplæring her .

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.   - www.morsmal.no