nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Ny vri på felles foreldremøte i Porsgrunn

porsgrunn foreldremøtePorsgrunn Voksenopplæringssenter, Tospråklig avdeling, holder årlig Felles foreldremøte. I år innlemmet man denne som en del av Introduksjonsprogrammet. Tilbudet om felles foreldremøte på morsmålet blir gitt til alle nyankomne flerspråklige familier der kommunen kan tilby lærer i samme morsmål, uavhengig om man er i Introduksjonsordningen eller ikke. All informasjon fra innbydelse til selve foreldremøte blir gitt på morsmål.

Innholdet i foreldremøtene varierer fra år til år. Fokuset i år var barnehage og skole. Ulike temaer ble tatt opp:

-påkledning

- plikter

- rettigheter

- leirskole

- overgang barnehage- skole SFO osv.

Gruppene kan variere i antall, fra 1 til 20 deltaker, avhengig av språk. Dialogen blir god og det er stor aktivitet i gruppene. Informasjonen blir gitt av lærere på Tospråklig avdeling. Rundt 50 foreldre og introdeltakere deltok i år.

porsgrunn foreldremøte 2

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no