nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Akseptering som grunnholdning i veiledning av minoritetsspråklige foreldre

Lisbeth FlataakerLisbeth Flatraaker, høgskolelektor ved Institutt for lærerutdanning ved Høgskolen i Nesna har skrevet en artikkel om skole-hjem samarbeid. Artikkelen er publisert i Psykologi i kommunen, Nr. 2, 2015. Tittelen på artikkelen er: «Akseptering som grunnholdning i veiledning av minoritetsspråklige foreldre». Drøftingen i artikkelen er rettet mot relasjonens betydning for dialog og samhandling, og den sterke vekt man innenfor klientsentrert teori legger på å ha en aksepterende grunnholdning i veilederrollen. Der drøftes konkrete eksempler på nye utfordringer skolens personale opplever i møtet med en svært mangfoldig foreldregruppe.

Flatraaker henviser til både nasjonale og internasjonale studier som viser at dette samarbeidet er svært viktig for elevenes skolemotivasjon, trivsel og læringsresultater. Samtidig viser det seg at skolen på sin side kan oppleve samarbeidet både utfordrende og vanskelig. Som årsaksforklaringer oppgis gjerne språket, kulturen og/eller religionen.

Flatraaker stiller mange gode spørsmål som kan være nyttig for alle i dette samarbeidet å tenke og å reflektere over. Blant annet kan nevnes følgende:

Hva tenker jeg når en muslim mann nekter å ta imot hånden min nettopp fordi jeg er en kvinne? Er det virkelig slik at muslimske menn ikke kan ta en kvinne utenfor egen familie i hånden? Eller handler det om noe annet, en form for motmakt, i en avmaktssituasjon der livet er satt på vent mens norske myndigheter bruker måneder og år på å behandle familiens asylsøknad?

I forhold til kommunikasjon sier Flatraaker at «en ting er ordene vi uttrykker, noe annet er hvordan vi uttrykker dem og i hvilen kontekst vi befinner oss». I følge Flatraaker kan «ord uttrykke at det er hyggelig å treffe den man møter, men blikket, smilet og kroppen kan fortelle deg noe annet».

Flatraaker mener at relasjonen må være en gjensidig likeverdig relasjon. Flatraaker sier følgende om relasjon: «En ting er relasjonen, noe annet er våre holdninger i møter og samtaler med andre». Utfordringen er å respektere den vi møter og dennes rett til å gjøre egne valg uavhengig av hva vi selv måtte mene er riktig og meningsfylt uavhengig av tro, kultur, atferd eller påkledning. For å kunne lykkes med nettopp dette handler det om vår evne til å bygge relasjoner».

Flatraaker med gode nøkkelspørsmål oppfordrer oss å reflektere over egne reaksjoner og følelser i møte med andre. Og igjen handler utfordringen, ifølge Flatraaker, i å se verden gjennom den andres briller for slik å opparbeide større forståelse for den andres motiver for atferd og valg. En annen utfordring, ifølge forfatteren, er at hvordan man kan framstille egne følelser eller tanker uten at oppleves det som krenkende eller meningsløs.

Flatraaker mener at dette er ingen enkel oppgave, og for noen en svært utfordring, men det er en ferdighet som kan oppøves.

 

Les hele artikkelen her

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   - www.morsmal.no