nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Ny fafo rapportPå oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo skrevet en rapport og beregnet hvilke samfunnsøkonomiske kostnader som vil foreligge, dersom barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere eller flyktninger får mangelfull opplæring. Analysen i rapporten bygger på eksisterende statistikk og forskning, i tillegg til at det er gjennomført mange intervjuer med ulike aktører som arbeider med barn og unge asylsøkere og flyktninger. Rapporten beskriver fire overordnede faktorer som er sentrale for at asylsøkere skal få en god opplæring:

Les mer

NOVA Rapport 10 07Rapporten gir en oversikt over forskning om språklige og faglige effekter av språklig tilpasset opplæring av minoritetsspråklige elever. Hovedvekten er lagt på betydningen av å ta i bruk minoritetselevers morsmål i opplæringen, men også betydningen av særskilt norskopplæring og det å gå i barnehage blir berørt.

Les mer om rapporten og last den ned på nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus.

mestring og mangfoldlRegjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

Denne offentlige utredningen fra Kunnskapsdepartementet er en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning fra 2010

Les NOU 2010:7 her

kompetansekartlegging tospUtdanningsdirektoratet har gitt Rambøll Management i oppdrag å evaluere implementeringen av nye læreplaner i grunnleggende norsk og morsmål for språklige minoriteter  over entreårsperiode, fra 2008 til 2010. Første delrapport i evalueringen kartlegger kompetansen og kompetansebehovet til lærere som underviser i grunnleggende norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring.

 

Les mer

oecd.65Minoritetsspråklige elever som ikke er født i Norge - og særlig de som er litt eldre og kommer til landet seint i utdanningsløpet - møter tøffere utfordringer enn andre elever når det gjelder å oppnå godt læringsutbytte, skriver OECD i en rapport om opplæring for språklige minoriteter i Norge.

OECD påpeker at Norge har allerede utviklet tiltak for å møte noen av hovedutfordringene når det gjelder opplæring av minoritetsspråklige, men trenger å øke sin kompetanse i å gjennomføre disse tiltakene. I rapporten nevnes at tilgang til god opplæring og omsorg i førskolealder bør prioriteres for alle, men er spesielt viktig for minoritetsspråklige barn under 3 år.

Les hele OECD rapporten her!

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   - www.morsmal.no