nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
NAFOs filmer
Lumbrikus

سفر های اکتشافی بزرگ اروپائی ها

Tema: Europeernes store oppdagelsesreiser

Mål for opplæringen: kunne framstille oppdagelsesreiser europeere gjorde på 1400-1500-tallet.

europeernes oppdagelses reiser

Mellomtrinn

 موضوع: سفرهای اکتشافی بزرگ اروپائی ها

 هدف آموزش: سفر اکتشافی اروپائی ها را در قرن 1400 - 1500 بتواند توضیح دهد.

صنف: متوسط

Continue reading

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no