Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
پرینت

نوشته شده توسط Kamran on .

جدول ضرب

Gangetabell

بسیاری از دانش آموزانی که از کشورهایی چون افغانستان به ناروی آمده اند، در مضمون ریاضی با مشکل برخورد می کنند. دلیل این موضوع این است که آنان یا در افغانستان به مکتب نرفته اند و یا اگر به مکتب رفته اند، مضمون ریاضی نداشته اند.

برای فراگیری ریاضی در مکاتب ناروی ابتدا از چهار عمل جمع، منفی، ضرب و تقسیم استفاده می شود. تجربه نشان داده که دانش آموزان به سرعت جمع کردن و منفی کردن (کم کردن) را یاد می گیرند و برخی از آنان با ضرب کردن و تقسیم کردن به مشکل بر می خورند. برای یادگیری ضرب و پس از آن تقسیم حتما لازم است که دانش آموز، بصورت اتومات (خودکار) ضرب اعداد تک یک رقمه را حفظ کنند. وقتی از آنان پرسیده می شود مثلا پنج ضرب نه چند می شود، باید بلافاصله جواب درست 45 را بدهند. یادگیری و حفظ نتیجه ضرب اعداد تک رقمی نیاز به تمرین دارد اما به هیچ عنوان کار سختی نیست. برای یادگیری ضرب اعداد تک رقمی شما می توانید از جدولی به نام "جدول ضرب" یا "کانگه تابل" استفاده کنید. وقتی که ضرب اعداد تک رقمی را حفظ کردید، با یادگیری فرمولی ساده می تواندی اعداد بزرگتر را در یکدیگر ضرب کنید.

به یاد داشته باشید که یادگیری ضرب، می تواند یادگیری تقسیم را آسان تر کند.