Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Utskrift

Rammeplan for barnehager

Skrevet av Målfrid Bleka .

rammeplan for barnehagerMålet med rammeplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. den ble revidert i 2011. Her kan du lese Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:

Rammeplanen

Rammeplanen fra 2006 er oversatt til engelsk. Les den engelske oversettelsen her.

 

 

Her er noen sitater som forteller om barnehagens forpliktelser knyttet til flerspråklige arbeid i barnehagen:

Kapittel 2.5 Språklig kompetanse

En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen.
Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg.
Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.
(Kunnskapsdepartementet 2011:35)

 

Kapittel 3: Fagområdene
3.1 Kommunikasjon, språk og tekst
Personalet må
[...] vise forståelse for betydningen av barns morsmål
[...] oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk.
(Kunnskapsdepartementet 2011:41)