Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Print

Manhajka xanaanada

Written by Fatima Ismail on .

rammeplan for barnehagerRammeplan for barnehager

Målet med rammeplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 

Manhajka xanaanada

Ujeedada manhajku waxa weeye in ay mamuulaha, mucalimiinta xanaanooyinka iyo shaqaalaha kale, helaan sharci u sheega habka waxbarashada iyo maamulka xanaanada loo wadayo. Manhajka xanaanda waxa kale oo macluumaad muhiim ah ka heli kara waalidiinta, mulkiilaha iyo maamulka kormeerka.
Halkan waxaad ka akhrisan kartaa manhajku howlaha uu ka kooban yahay: Manhajka xanaanada
Manhajka xanaanada isaga oo loo turjumaj af-ingiriisi halkan ka akhiso