Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Print

Gabay(qasim)

Written by Abdi Mohamoud Handulle on .

Macaan iyo Qadhaadh(Translated by, B. W. Andrzejewski with Sheila Andrzejewski, 1993) 

Gabaygan waxaa tiriyey abwaankii weyna alla ha u naxariistee Ahmed Ismaaciil Diiriye(Qaasim). Waa gabay aqoonweyne ku dheehantahay oo tilmaamaya in aan la malaynkarin binu adanka.

Gabaygan waxaa afka ingriisiga ku bedelay qoraaga caanka ah ee Andrzejewski

1. Dacartuba marbay malab dhashaa ood muudsataa dhabaqe
2. Waxan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaalle
3. Midigtayda iyo bidixdu waa laba mataanoode

4. Midi waa martida soora iyo maata daadihise
5. Midina waa mindiyo xiirayiyo mur iyo deebaaqe
6. Masalooyin talantaalliyaan maandhow leeyahaye

7. Nin majiira keliyuun qabsada hay malayninae
8. Marbaan ahay muddeex camal san oon maagista aqoone
9. Marna macangag laayaanahoo miiggan baan ahaye

10. Marbaan ahay muftiga saahidnimo mawlacaw gala'e
11. Marna Mukhawi waashoo xumaha miista baan ahaye
12. Marbaan ahay nin xaaraan maqdaxa aan marin jidiinkise

13. Marna tuug mu'diya baan ahoon maal Rasuul bixinne
14. Marbaan ahay maqaam awliyaad maqaddinkoodiiye
15. Marna mudanka shaydaanka iyo maal jinbaan ahaye

16. Marbaan ahay murtiyo baanisaba madaxda reeraaye
17. Oo ay weliba muuniyo dulqaad igu majeertaane
18. Marna reer magaal Loofaroon muuqan baan ahaye

19. Waxan ahay nin midabbeeya oo maalinbays rogae
20. Muuqaygu gelinkiiba waa muunad goonniyahe
21. Miisaanna ima saari karo nin i maleeyaaye

22. Muslinka iyo gaalada dirkaba waan micna aqaane
23. Malaa'iigta naartiyo jannadu waygu murantaaye
24. Ninkii maalmo badan soo jiree madaxu boosaystay

25. Ee inan rag maamuli yiqiin waa i maan garanne
26. ninkasta halkii kuula mudan ee ay muhato laabtaadu
27. Ee aanad madadaaladeed ugala maarmaynin
28. Iska soo mar waa kuu bannaan marinkad doontaaye

Bitter and Sweet

Consider the aloe - how bitter is its taste!

Yet sometimes there wells up a sap so sweet

That it seems like honey in your mouth.

Side by side the sweet and bitter run

Just as they do, my friends, in me,

As I switch from sweet to bitter

And back to sweet again.

My two hands, right and left, are twins.

One twin gives food to strangers and to guests,

It sustains the weak and guides them.

But the other is a slashing, cutting knife -

As sharp to the taste as myrrh,

As bitter as the aloe.

Do not suppose I am the kind of man

Who walks along one path, and that path only.

I go one way, and seem a reasonable man,

I provoke no one, I have the best of natures -

I go another, and I'm obstinate and bold,

Striking out at others without cause.

Sometimes I seem a learned man of God

Who retreats in ascetic zeal to a seclude sanctuary -

I turn again and I'm a crazy libertine,

Sneakily snatching whatever I can get.

I am counted as one of the elders of the clan,

Esteemed for my wisdom, tact and skill in argument,

But within me there dwells a mere townee, too -

A no-good layabout he is, at that.

I'm a man whose gullet will allow no passage
For food that believers are forbidden to eat,

And yet I'm a pernicious, hardened thief -

The property of even the Prophet himself

Would not be safe from me.

I have my place among the holy saints,

I am one of the foremost of their leaders,

But at times I hold high rank in Satan's retinue,

And then my lords and masters are the jinns.

It's no good trying to weigh me up -

I can't be balanced on a pair of scales.

From this day to that my very colour changes -

Nay, I'm a man whose aspect alters

As morning turns to evening

And back once more to morning.

Muslims and infidels - I know their minds

And understand them through and through.

"He's ours!" the angels of Hell proclaim of me
"No, ours!" the angels of Heaven protest.

I have, then, all these striking qualities

Which no one can ignore -

But who can really know my mind?

Only a grey-head who has lived for many days
And learned to measure what men are worth.

And now, my friends, each man of you -
If either of the paths I follow

Takes your fancy and delights your heart,

Or even if you cannot bear to lose

The entertainment I provide,

Then come to me along the path -

You're free to make a choice!

Bitter og Sweet(Norsk)
Vurder aloe - hvor bitter er smaken!

Men noen ganger er det brønner opp en saft så søt

At det virker som honning i munnen.

Side ved side den søte og bitre kjøre

Akkurat som de gjør, mine venner, i meg,

Som jeg bytter fra søt til bitter

Og tilbake til søte igjen.

Mine to hender, høyre og venstre, er tvillinger.

En twin gir mat til fremmede og til gjester,

Det opprettholder de svake og guider dem.

Men den andre er en flengende, skjæring kniv -

Som skarp i smaken som myrra,

Så bitter som aloe.

Tror ikke jeg er den slags mann

Som går langs en sti, og den veien bare.

Jeg går en vei, og synes en fornuftig mann,

Jeg provoserer ingen, har jeg den beste av naturens -

Jeg går en annen, og jeg er sta og fet,

Slående ut på andre uten grunn.

Noen ganger kan jeg virke som en lærd mann av Gud

Hvem retreat i asketisk iver til en seclude helligdom -

Jeg snur meg igjen og jeg er en gal libertiner,

Sneakily snatching hva jeg kan få.

Jeg er regnet som en av de eldste i klanen,

Aktet for min visdom, takt og dyktighet i argument,

Men inni meg det bor bare townee, også -

En no-good layabout han er, på det.

Jeg er en mann hvis gullet vil tillate ingen passasje

For mat som troende er forbudt å spise,

Og likevel er jeg en fordervelig, herdet tyven -

Eiendommen selv Profeten selv

Ville ikke være trygg fra meg.

Jeg har min plass blant de hellige helgener,

Jeg er en av de fremste av deres ledere,

Men til tider holder jeg høy rang i Satans følget,

Og da min herrer og mestere er jinns.

Det er ikke bra å prøve å veie meg opp -

Jeg kan ikke være balansert på et par skalaer.

Fra denne dag til at min aller fargeendringer -

Nei, jeg er en mann hvis aspekt endrer

Som morgen blir til kveld

Og tilbake igjen til morgenen.

Muslimer og vantro - Jeg kjenner deres sinn

Og forstår dem gjennom og gjennom.

«Han er vår!" engler Hell proklamere av meg
"Nei, vår!" englene i himmelen protest.

Jeg har, da, alle disse oppsiktsvekkende kvaliteter

Som ingen kan overse -

Men hvem kan egentlig vite mitt sinn?

Bare en grå-hode som har levd i mange dager
Og lærte å måle hva menn er verdt.

Og nå, mine venner, hver mann av dere -
Hvis en av stiene jeg følger

Tar fancy og gleder ditt hjerte,

Eller selv om du ikke kan tåle å miste

The underholdning jeg gi,

Så kom til meg langs stien -

Du er fri til å gjøre et valg!