nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Projekto užbaigimas «Kompetencijos kėlimas kuriant ir tobulinant vaikų kalbinę aplinką» 2013-2016 Sandneso savivaldybėje

Projektas Sandneso savivaldybėje 1Avslutning av prosjekt kompetanseheving for bedre sprakmiljø for barn 2013-2016.

Sandnes kommune hadde et prosjekt i 2013-2016 "Kompetanseheving for bedre språkmiljø for barn". Den 17.november hadde vi en avslutningsmarkering for dette språkprosjektet. Det var førskolegruppene fra prosjektbarnehagene Espira Lura barnehage, Porsholen barnehage og representanter fra FBU (Senter for flerspråklige barn og unge) som deltok. 

 

Sandneso savivaldybė vykdė 2013-2016 metais projektą «Kompetencijos kėlimas kuriant ir tobulinant vaikų kalbinę aplinką».Lapkričio 17 dieną buvo surengtas projekto užbaigimo minėjimas, kuriame dalyvavo  priešmokyklinio ugdymo grupės iš Espira Lura ir Porsholen darželių, bei atstovai iš FBU. Į minėjimą buvo pakviesta dramos pedagogė Gunn Birgitte Danielsen. Ji suorganizavo vaikams ir suaugusiems vaidybinius žaidimus. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiai dalyvavo minėjime dainuodami dainą apie draugystę ir porą afrikietiškų dainelių. Paminėjimas baibėsi bendrais priešpiečiais ir šventiniu tortu. Skaityti toliau norvegiškai.

 

Avslutning av prosjekt «Kompetanseheving for bedre språkmiljø for barn» 2013-2016

Den 17.november hadde vi en avslutningsmarkering for dette språkprosjektet. Det var førskolegruppene fra prosjektbarnehagene Espira Lura barnehage, Porsholen barnehage og representanter fra FBU (Senter for flerspråklige barn og unge) som deltok. Vi hadde invitert med dramapedagog Gunn Birgitte Danielsen som engasjerte barna og personalet med dramalek. Begge førskolegruppene bidro med underholdning med henholdsvis vennskapssang og et par afrikanske sanger. Barna avsluttet markeringen med en felles lunsj og kake.Projektas Sandneso savivaldybėje 3

Prosjektet startet da FBU i slutten av 2013 søkte midler fra Fylkesmannen i Rogaland, og fikk penger for å legge til rette for kompetanseøkning og opplæring. Disse midlene var et ledd i Kunnskapsdepartementet sin strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage 2014-2020».  I prosjektplanen fokuserte vi på kompetanseutvikling for hele personalet i prosjektbarnehagene. Forskning viser at kvaliteten i barnehagen henger tett sammen med de ansattes kompetansenivå. Barnehager med høy kvalitet har bedre forutsetninger for å sikre sosial utjevning, tidlig innsats og stimulere til livslang læring. Vi hadde mange kurs og veiledninger for personalet i barnehage før vi involverte prosjektskolen. Porsholen skole kom med i prosjektet i løpet av 2.året.  Da var det primært de SNO-ansvarlige på skolen som var aktivt involvert, og koordinerte møter med 1.trinnslærere for deling av praksis i barnehage og skole.

Projektas Sandneso savivaldybėje 2Hovedmålet var: «Å sikre barnets læring og språkmiljø gjennom kompetanseheving av personalet i barnehage og skole.»

Det var mange ansatte involvert i prosjektet fra FBU, barnehagene og skolen. Underveis i prosjektet så vi at FBU også fikk en god mulighet til å få ny kunnskap. Den kunne vi bruke til å utvikle kvaliteten på egne rutiner og tjenester til gode for Sandnes kommune.

Åse Alstad, Prosjektleder

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no