nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Vaikai daugiakalbėse šeimose

Vaikai daugiakalbse eimose

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier - litauisk oversettelse

Nå er informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier oversatt til alle språkene på Tema Morsmål. I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svært aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Klikk på lenken for å laste ned heftet på litauisk.

Informacinė brošiūra "Vaikai daugiakalbėse šeimose" išversta į visas 12 (lietuvių, lenkų, rusų, tailandiečių, arabų, dari, kurdų/ sorani, persų, somalių, turkų, tamilių ir urdu) internetinės svetainės «Gimtoji kalba» kalbų.

Šioje NAFO parengtoje brošiūroje aptariama ir atsakoma į 10 tėvams aktualiausių ir dažniausiai užduodamų klausimų apie daugiakalbę vaikų raidą.

Informacinė brošiūra "Vaikai daugiakalbėse šeimose" skirta tėvams, vaikų darželių, mokyklų ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.

 Barn i flerspråklige familier LITAUISK

Informasjonshefte Barn i flerspråklige familier

infohefteInformasjonsheftet Barn i flerspråklige familier er utarbeidet av NAFO og omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklig utvikling. Heftet er også rette mot ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner.

Ši informacinė brošiūra, parengta NAFO, atsako i 10 dažniausiai tėvų užduodamų klausimų apie daugiakalbį vaiko vystymąsį. Brošiūra taip pat tinkama vaikų darželių, mokyklų ir poliklinikų personalui.

Klikk på ikonet under for å laste ned heftet.

icon Barn i flerspråklige familier

Ressurshefte Flerspråklig arbeid i barnehagen

ressurshefte flersprklig arbeid i barnehagenRessurshefte Flerspråklig arbeid i barnehagen er laget av NAFO og utgitt i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Heftet er et resultat av NAFOs kompetansetiltaksprosjekt i barnehagene fra 2005-2010. Barnehager og kommuner som har deltatt i prosjektet har bidratt til å utvikle gode arbeidsmåter for flerspråklig arbeid i barnehagen, både med og uten tospråklig assistanse.

Ressursheftet omtaler disse arbeidsmåtene og belyser teoretiske perspektiver på flerspråklig arbeid. Målgruppen for ressursheftet er ansatte i barnehager, barnehagemyndighet og andre som er tilknyttet arbeid med språkutvikling for flerspråklige barn i barnehagealder. Ressursheftet vil bli distribuert til alle landets barnehager, kommuner og fylkesmenn. I tillegg blir det sendt ut klassesett til høgskoler og universiteter som utdanner førskolelærere. For å lese ressursheftet, klikk på ikonet under.

icon Ressurshefte Flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressursheftet finne også på engelsk. For å lese den engelsek utgaven av ressursheftet, klikk på ikonet under.

icon Resourceguide Multilingual work in kindergartens

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no