nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Rammeplan for barnehager

rammeplan for barnehagerMålet med rammeplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. den ble revidert i 2011.

Reglamento tikslas įpareigoti vaikų darželių vadovus, pedagogus ir likusį personalą planuoti, įgyvendinti ir įvertinti įstaigos(t.y. vaikų darželio) veiklą. Šis reglamentas taip pat suteikia informaciją tėvams, įstaigos savininkams ir prižiūrinčioms institucijoms. Reglamentas buvo peržiūrėtas 2011metais.

Her kan du lese Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:

Rammeplanen

Rammeplanen fra 2006 er oversatt til engelsk. Vaikų darželio reglamentas(2006m) yra išverstas į anglų kalbą. Les den engelske oversettelsen her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no