nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Tilskuddsordninger

Her finner du oversikt over tilskuddsordninger som er aktuelle for arbeidet med flerspråklige barn i barnehagen.

Čia rasite apžvalgą dotacijų, kurios yra aktualios dirbant darželyje su daugiakalbiais vaikais.

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Målrettede språkstimuleringstiltak i førskolealder, herunder tospråklig assistanse i barnehage, vil kunne bidra til en bedre hverdag i barnehagen for barn som ikke har norsk som morsmål og til en bedre skolestart og på sikt øke barnas deltakelse på alle samfunnets arenaer.

Ši dotacija skirta tam, kad savivaldybės suformuotų priemonių komplektą, skirtą gerinti kalbos supratimui tarp daugiakalbių vaikų priešmokykliniame amžiuje. 

Tikslingos kalbos stimuliavimo priemonės, kaip dvikalbis asistavimas darželyje, padeda vaikams, kurių gimtoji kalba ne norvegų, lengviau prisitaikyti vaikų darželio kasdienybėje, o taip pat palengvina perėjimą į mokyklą. Ilgesnėje perspektyvoje taip pat padidina vaiko galimybes dalyvauti įvairiose visuomeninėse veiklose. 

Last ned pdf-fil av tilskuddsordningen her.

Les mer om tilskuddsordningen på UDir sine nettsider her.

 

 

Integreringstilskudd (tilskudd til barn av nyankomne flyktninger)

Rundskrivet om integreringstilskuddet gir informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til kommuner som bosetter flyktninger og personer i familieinnvandring med disse.

Les spesielt punkt 6 i rundskrivet. Her står det om et engangstilskudd som gis  til kommuner, til bruk i barnehager for nyankomne flyktningers barn i alderen 1-5 år.

Formålet med tilskuddet er å gjøre kommunene i stand til å gi barn av nyankomne flyktninger et barnehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen.

Tilskuddet skal dekke utgifter til særskilt tilrettelegging for barn av nyankomne flyktninger, som for eksempel utgifter til tospråklige assistenter. Engangstilskuddet utgjør kr 24 400 per barn i 2015.

Last ned rundskrivet om tilskuddsordningen her

Se informasjon om tilskuddet på IMDis nettsider her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no