nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Veiledning for morsmål for språklige minoriteter

imagesCAP4120LUtdanningsdirektoratet har utgitt veiledning for læreplanen i morsmål for språklige minoriteter. Denne veiledningen er for lærere og skoler i forbindelse med bruk av læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Opplæringen etter denne læreplanen skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt språkopplæring. Planen kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring.

Les veiledningen her.

 

Veileder til morsmål for språklige minoriteter er rettet mot lærere og skoler som har elever med mangelfull eller ingen kompetanse i norsk. I veiledningen presenteres setrale temaer knyttet til tospråklig utvikling slik som flerspråklighet, utvikling av språklige ferdigheter og bevissthet om egen språklæring. Veiledningen behandler også organisering av opplæringen og bruk av digitale vertøy. Den gir også en oversikt over læremidler og pedagogiske ressurser.

Veilederen finnes bare på internett. Dokumentet inneholder eksterne lenker markert med blått, dvs. at man ved et tastetrykk kan få den informasjonen det vises til. Fra innholdsfortegnelsen er det mulig å gå direkte til hvert enkelt kapittel. I dokumentet er det også henvist til aktuelle eksterne kilder, som kan åpnes ved å klikke på markeringer i teksten.

Du finner Veiledning til Morsmål for språklige minoriteter her.

 

Veileder til læreplanen i grunnleggende norsk

Det er utarbeidet en veileder til arbeidet med minoritetsspråklige elever som har lav eller ingen kompetanse i norsk, og som har behov for å følge læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Veilederen presenterer sentrale temaer innenfor andrespråklæring, utvikling av språklige ferdigheter, organisering av opplæringen, samt bruk av digitale vertøy og kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Innenfor hvert av områdene henvises det til nyttige nettsteder ofor utdypende lesing. Veilederen gir også en oversikt over læremidler og pedagogiske ressurser.

Du finner hele veiledningen for læreplanen i grunnleggende norsk her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no