nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Europos geografija

europe mapTema: Geografi-Europa

Kompetansemål: Eleven skal kunne sette navn på og plassere landene i Norden, verdenshavene og verdensdelene. Eleven skal kunne finne geografiske benevninger på kart.

Beskrivelse: Opplegget er tospråklig og består av lesetekster, lydfiler, oppgaver, tankekart, ordliste-Quizlet og videoer. Opplegget passer for nyankomne minoritetsspråklige elever og elever på 3.-4. trinn

 

 Norske dokumenter

docxTil lærer.docx

docxLesetekst.docx

docxOppgave 1 norsk.docx

Litauiske dokumenter

 

 

Tospråklige dokumenter

docxOrd

Lydfil på norsk

 

 

 Videoer på norsk

  

Videoer på litauisk

 

                

Atliekų rūšiavimas

kildesorteringTema: kildesortering

Kompetansemål: elevene skal kunne praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig

Nivå: 1. til 4.trinn

Tema: atliekų rūšiavimas

Mokymo tikslas: supažindinti mokinius su atliekų rūšiavimo svarba ir išmokyti rūšiuoti buitines atliekas

Skirta: I-IV kl. mokinių mokymui.

Continue reading

Gegužės 17-oji

17 mai barn flagg

Tema: 17. mai

Mål: Forklare hvorfor og hvordan man feirer Norges grunnlovsdag, kjenne til tradisjonene knyttet til 17.mai feiringen

Beskrivelse: Materialet er beregnet for elever fra 1. til 7. trinn. 

Tema: Gegužės 17-oji

 Tikslas: supažindinti su Norvegijos Konstitucijos diena, jos atsiradimo istorija bei šventimo tradicijomis

Aprašymas: mokomoji medžiaga skirta I - VII kl. mokinių mokymui.

 

Continue reading

Senelės istorija - filmas apie romų gyvenimą

Tema: Nasjonale minoriteter i Norge - romanifolket/tatar
Kompetansemål: gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd (1.-4.trinn)

gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane (5.-7.trinn)

Beskrivelse: Opplegget passer for 1. - 7. trinn. Materialet består av tips til lærer, film på norsk og lydfil på litauisk, oppgaver og nyttige lenker.

 

Continue reading

Darbininkų diena

tiananmen red flag

Tema: Arbeidernes dag

Læringsmål: eleven skal kunne forklare hvordan og hvorfor feirer vi 1.mai

Beskrivelse: det er et tospråklig undervisningsopplegg som kan brukes på barnetrinnet.

Tema: Darbininkų diena

Mokymo tikslas: paaiškinti kaip ir kodėl švenčiama darbininkų diena

Continue reading

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no