nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Tospråklig matematikkopplæring øker selvtilliten

logo-edl-smallHovedkonklusjonen i en ny doktorgradsstudie ved Universitetet i Stockholm, Sverige er at flerspråklige elever får nytte av tospråklig matematikkopplæring. Forsker Eva Noren i sin avhandling har studert en rekke flerspråklig klasserom og laget en sammenligning mellom klasser der undervisningen var enspråklige og tospråklige. Språkene som ble brukt var arabisk, somalisk og svensk. Studien er gjort over en periode på fem år og Norén har observert tospråklig matematikk opplæring i klasserommet . 

Noren mener at å kunne flere språk er ikke en trussel for matematikk utvikling, men en mulighet for det samme. Det kommer helt an på hvordan læreren håndterer elevenes forståelse og ressurser. Muligheten til å jobbe med faget på flere språk synes å være å styrke selvtillit for eleven. Dette gir muligheter for å løse problemer som styrker selvfølelse og dermed selvtillit. Det er også lettere for elever i matematikk undervisning for å tenke og lære sammen på flere språk.

Les hele doktoravhandlingen her.

EvaNoren.pdf

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no