nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Vi gratulerer Fagerlund skole med Dronning Sonjas skolepris!

Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte. Fagerlund er en stor barneskole (1-7-skole) med 510 elever. Fagerlund er fokusskole for NAFO, og har ansvaret for å lede et nettverk for alle skoler med flerspråklige elever i Ringsaker kommune.

Av skolens elever er det 80 barn som representerer 28 nasjonaliteter og 24 språk. I alt 52 barn får opplæring i grunnleggende norsk. De siste to årene har skolen i samarbeid med Glomdalsmuseet og Høgskolen i Sør-Trøndelag, engasjert seg sterkt for å utvikle et godt opplæringstilbud til taterbarn - som er en forsømt norsk minoritet.

To dager i uken gis det tilbud om leksehjelp, der de flerspråklige elevene får ekstra oppfølging ved behov. Skolen har som mål at alle barna blir sett og daglig får positiv oppmerksomhet. Dette gjøres ved en tydelig klasseledelse og ved at alle ønskes velkommen hver morgen ved å ta læreren i hånden. Hver dag hilses det felles på alle de språkene som er representert på trinnet. Det legges vekt på at det flerkulturelle mangfoldet synliggjøres ved tekst og bilder, kart, sanger, osv.

Skolen har nedlagt et stort arbeid for å bygge opp et velutrustet bibliotek, blant annet ved økt antall tospråklige bøker. Disse ressursene understøtter undervisningen, ikke minst leseopplæringen, og her samarbeides det både med nasjonale flerspråklige bibliotek og med kommunens hovedbibliotek.

Ved ulike anledninger feires mangfoldet ved skolen, der alle elever får oppleve å bli løftet fram på egne premisser. Som FN-skole markeres FN-dagen, og siste år ble det brukt en uke for å få kunnskaper om ulike land og religioner. Gjennom ”Fagerlund internasjonale barneleker” er det lagt til rette en lang rekke aktiviteter der elevene går sammen i faddergrupper. Hvert år arrangeres UNICEF-runden ”skoleløp for Afrika” for Solidaritet, Glede, Felleskap. Dette året ble det arrangert en ”Internasjonale Vennskapskveld” i idrettshallen der det store kulturelle mangfoldet ble synliggjort ved sang, dans, klær, og hvert år feirer skolen den Internasjonale Morsmålsdagen der det fokuseres på alle skolens språk.

I flere år har skolen arrangert familielæring (MIR-tiltak) som omfatter læringssituasjoner der flere generasjoner deltar og lærer sammen. Ved fire årlige samlinger tas opp tema som utveksling av barneleker, sanger, forskjellige vinteraktiviteter og ulike fritidsaktiviteter. På avslutningen siste år ble det arrangert tur til Prøysenhuset med nærmer 70 flerkulturelle barn og foreldre. De siste somrene er det arrangert en ukes svømmekurs der flerspråklige barn har blitt prioritert. Dette har skapt stor entusiasme.

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no