nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Månedens tospråklige undervisningsopplegg - naturfag

fotosynteseVi har nå publisert et nytt tospråklige undervisningsopplegg. Det tar utgangspunkt i naturfaget og har blitt utarbeidet av Tema Morsmåls thai redaksjon. 

Temaet for opplegget er "Fotosyntese". Målet for arbeidet er at elevene skal kunne forklare hovedtrekkene i fotosyntesen. Materialet består av lesetekster med illustrasjoner, lydfiler, oppgaver og ordlister på norsk og morsmål, VØL-skjema og nyttige lenker. 
Opplegget passer for elever på 8. - 10. trinn.
Klikk på bildet for å se opplegget på ulike språk.

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no