nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Morsmålsdagen 2017

Morsmålsdagen 2017Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999 og har blitt feiret 21. februar hvert år siden 2000. Irina Bokova, generaldirektør i UNESCO, sier følgende i anledning Morsmålsdagen 2017: 

”I anledning denne dagen vil jeg uttrykke et ønske om at potensialet for flerspråklig opplæring blir anerkjent overalt, i utdanning og administrative systemer, i kulturuttrykk og media, cyberspace og handel”.

Hva er flerspråklig opplæring og hvorfor mener UNESCO at flerspråklig opplæring kan bidra til en bærekraftig framtid? På UNESCOs nettside kan man lese følgende om hvorfor flerspråklig opplæring er viktig:

Flerspråklig opplæring letter tilgangen til utdanning samtidig som den fremmer lik status for grupper som snakker minoritetsspråk og /eller urfolksspråk, særlig jenter og kvinner:

  •  Det understreker kvaliteten på undervisning og læring ved å fokusere på forståelse og kreativitet;

  • Det forsterker det kognitive aspektet ved læring ved å sørge for at eleven kan nyttiggjøre seg læringen i dagliglivet gjennom bruk av morsmålet.

  • Det fremmer dialog og samhandling mellom elev og lærer ved at det blir reell kommunikasjon fra begynnelsen av.

  • Det letter deltakelse og handling i samfunnet og gir tilgang til ny kunnskap og nye kulturuttrykk og sikrer dermed et harmonisk samspill mellom det lokale og det globale.
nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no