nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Barnehagedagen 2017: Vi vil leke!

Inkluderende lekemiljø 640x480NAFO er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Tema nummer to for barnehage er nå klart, Språk i lek og aktivitet. Vi publiserer dette temaet på barnehagedagen 2017 - som nettopp har fokus på lek.  Temaet "Språk i lek og aktivitet" handler om barnehagens arbeid med å gi alle barn muligheter til å ta del i lek og aktiviteter, hvordan deltakelse i lek kan bidra til å utvikle barns

språkferdigheter, og hvordan de ansatte i barnehagen kan støtte opp om dette. Temaet inneholder en fordypningsartikkel, filmer, refleksjonsspørsmål og tips til praksis. Klikk på bildet for å komme til kompetansehevingskurset og tema 2.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no