nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Masteroppgave om elevers syn på tospråklig opplæring

1366


Parvana Wangen har i sin masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark studert hvordan eleven opplever tospråklig opplæring. Hun viser til at det finnes mye forskning om tospråklig opplæring, men at det var vanskelig å finne forskning på hvordan elever oppfatter tospråklig opplæring.

De fleste elevene opplevde tospråklig opplæring som positivt og nødvendig, men noen elever rapporterte også at de kunne gå glipp av aktiviteter i klassen når de ble tatt ut av klassen for tospråklig opplæring.

Flere av elevene var ikke helt sikre på hvorfor de ble tatt ut av klassen, og noen var også opptatte av hvordan klassekameratene så på at de ble tatt ut av klassen for å få tospråklig opplæring.

Klikk her for å laste ned rapporten.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no