nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Undersøkelse av polsk-norske barns språkutvikling

Test polsk norskFra november 2012 til mai 2014 deltok 28 polsk-norske barn og 25 enspråklige norske barn i en undersøkelse av barns ordforråd.

Undersøkelsen ble foretatt av forskere fra både Multiling - Senter for Flerspråklighet ved Universitet i Oslo og av forskere fra Warszawa Universitet. De benyttet en ny test overfor barna og et nytt spørreskjema rettet mot foreldrene.

 

Både polsk og norsk i barnehagen styrker språkutviklingen - også på norsk

Resultatene viste at nesten alle de polsk-norske barna gjorde det best på den polske testen. De aller fleste av dem klarte omtrent like mange ord på prøven som de jevnaldrende enspråklige barna. Barna som hørte polsk både hjemme og i barnehagen klarte seg litt bedre på den norske testen enn barna som bare hadde hørt norsk i barnehagen.

Når det gjelder resultater på den norske testen, fikk de aller fleste tospråklige barna noe svakere resultat på testen enn de enspråklige barna. En naturlig forklaring på dette er at de tospråklige barna hadde hatt kortere tid til å lære norsk enn polsk. Forskerne fant at barnas norskkunnskaper hadde sammenheng med deres alder – de eldste barna gjorde det best på prøven.

Foreldrenes vurderinger av barnas språkutvikling stemte godt med resultatene

Så langt kan de ikke se at foreldrenes utdanning eller yrke har noe å si for resultatene. Foreldrene oppfatning av hvor godt barnet deres snakket og forsto polsk og norsk stemte godt med barnas resultater på testen. Dette gjaldt både for de enspråklige norske barna og for de tospråklige polsk-norske barna. Det viste seg samtidig at en tredjedel av de tospråklige barna gjorde det  bedre i norsk enn det foreldrene hadde inntrykk av.

Les mer om undersøkelsen her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no