nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Høring om ny generell del av læreplanen

KD logoKunnskapsdepartementets forslag til ny generell del av læreplanen i grunnopplæringen er ute på høring.

NAFO har oversendt en uttalelse til departementet. NAFO mener det er positivt at det flerspråklige og flerkulturelle blir omtalt som en ressurs, og at det stilles krav til personalets flerkulturelle kompetanse. NAFO foreslår imidlertid noen presiseringer for at den overordnete delen av læreplanen skal 

 

♦  synliggjøre innvandrere og flyktninger på samme måte som samer og nasjonale minoriteter

♦  presisere språkets betydning for læring 

♦ synliggjøre voksne elever bedre

Les NAFOs høringssvar til Kunnskapsdepartementet her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no