nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Hagaløkka skole i Asker - en dysleksivennlig skole

Hagaløkka dysleksivennligNAFO har et nasjonalt nettverk av fokusskoler over hele landet. Med fokusskole menes en skole som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole. Hagaløkka skole i Asker er en slik skole. Skolen tilbyr morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring til sine minoritetselever. Tema Morsmåls dari-redaktør er lærer ved Hagaløkka skole. I tillegg til å være en flerkulturell skole, er Hagaløkka nå også sertifisert som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge.

 

En dysleksivennlig skole legger til rette for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker, men metodene kommer alle elevene på skolen til gode.

Utmerkelsen bekrefter etter vår mening at skolen, ved å ivareta mangfoldsperspektivet, skaper et læringsmiljø som er trygt og støttende for alle elever.

-       Skolen har mange gode systemer, de har mange gode planer, og mange kompetente lærere. Dette er en skole som har jobbet hardt for å komme dit de er i dag. De jobber etter metoder som både er anbefalt og forskningsbasert, både på innhold og metode, sier Vidar Waaler, Spesialpedagogisk rådgiver for Dysleksi Norge.

Onsdag 14. juni ble utmerkelsen høytidelig markert gjennom et flott allmøte med sang, opplesning og taler fra inviterte gjester.

På bilde ser vi fra venstre elevrådsleder Lavin Fahris, rektor Birgitte Vedeler, Generalsekretær i Dysleksi Norge Caroline Solem, ordfører Lene Conradi, direktør for oppvekst Kai Erik Lund, leder for oppvekstkomitéen i Asker kommune Håvard Espelin og FAU-leder Bjørn Fagerli

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no