nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Matematikksenteret skriver om flerspråklige fortellinger

HatteselgerenFlerspråklige fortellinger åpner ikke bare for spennende flerspråklig arbeid i barnehagen. Personalet kan også på ulike måter bruke fortellingene til å skape et miljø der barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv og i kunst og kultur.

Matematikksenteret har i samarbeid med NAFO nå utviklet ressurser om hvordan de flerspråklige fortellingene kan være utgangspunkt for å arbeide med rammeplanens fagområdet "Antall, rom og form". De skriver om hvordan barnehagene i følge ny rammeplan skal støtte opp om barna lyst til å leke, utforske, mestre og lære. Barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og

helhetlig språkutvikling. De understreker at utvikling av et matematisk språk er en del av den helhetlige språkutviklingen.

1) Klikk her for å lese om hvordan de flerspråklige fortellingene kan inspirere til utvikling av matematiske samtaler med barna.

2) Klikk her for å finne en matematisk aktivitet knyttet til fortellingen om Hatteselgeren.

3) Klikk på bildet for å lese om det å velge litteratur som inviterer barna til å erfare matematiske sammenhenger.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no