nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Canadas minoritetselever er blant de best utdannede i verden

Canada minoritetseleverI den siste runden av internasjonale Pisa-tester var Canada en av topp 10 i både matematikk, naturfag og lesing. Canadas tenåringer er med andre ord blant de best utdannede i verden. Dette er oppsiktsvekkende når en tar i betraktning at landet har et høyt antall innvandrere i sin skolepopulasjon. Over en tredjedel av ungdomsskoleelever i Canada kommer fra familier hvor begge foreldrene er fra et annet land.

 

Barn av nyankomne innvandrerfamilier synes å integrere seg raskt i skolesamfunnet. Pisa-testene viser at de innen tre år klarer å score like høyt som sine klassekamerater som er født i landet.

Andreas Schleicher, OECDs utdannelsesdirektør, mener at innvandrerbarnas høye akademiske prestasjoner må kunne sees i sammenheng med landets sterke satsning på rettferdighet og like muligheter for alle på skolen. Et annet kjennetegn er at Canadas lærere i følge internasjonale standarder er godt betalt.

Til slutt må det nevnes at Canada lenge har vært et foregangsland når det gjelder å tilby minoritetselever morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Canada er fortsatt det eneste land i vesten der multikulturalismen er nedfelt i grunnloven.  

Les BBC's artikkel: How Canada became an education superpower 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no