nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Ny i Norge - et tilbud fra NRK

Ny i NorgeNRKs nett-tjeneste, N-NORGE, tilbyr aktualiteter og reportasjer til flyktninger og nyankomne til Norge. Innholdet presenteres på arabisk, kurdisk sorani eller dari og tekstes på norsk. Gjennom denne tjenesten ønsker NRK nett-tjeneste å gi de nyankomne en mulighet til å bli bedre kjent med det nye landet sitt. Les mer om dette nett-tilbudet fra NRK ved å klikke på Ny i Norge

 Ny i Norge finnes på flere språk: 

www.nrk.no/n, eller: 

www.nrk.no/arabisk

www.nrk.no/kurdisk 

www.nrk.no/dari

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no