nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Den rike mannen og bonden - en arabisk fortelling

Den rike mannen og bonden1
NORSK TALE  - arabisk tekst
Den rike mannen og bonden5
ARABISK TALE - norsk tekst
Den rike mannen og bonden6
NORSK TALE - norsk tekst

Nå kan du se og lytte til den arabiske fortellingen "Den rike mannen og bonden" på arabisk og norsk. Fortellingen handler om en rik og selvgod mann som møter en fattig bonde. De bor begge i en liten arabisk by. En dag møtes de på vei til byens bazar. Vil du vite hvordan det gikk da de kom i konflikt med hverandre? Trykk på bildene for å se og lytte til fortellingen. Det viktigste budskapet fra fortellingen må være at arroganse og selvgodhet ikke lønner seg.


Fortellingen er fortalt av Ilham Tawfiq og Mehda Zolfaqari på henholdsvis arabisk og norsk. Fortellingen på arabisk er tekstet på norsk og fortellingen på norsk er tekstet både på arabisk og norsk. Slik kan flere følge med på innholdet i fortellingen. Fortellingen vil etter hvert komme på flere språk.


En slik fortelling kan være en fin måte å introdusere barn og elever for nye ord, begreper og ideer i en meningsfull sammenheng. Ved at fortellingen formidles på flere språk kan den bidra til større metaspråklig bevissthet hos barn. Dette fordi barna kan sammenligne både form og innhold i de to språkene det fortelles på.


Ilham er redaktør for Tema Morsmåls arabiske barnehagesider og Mehda har vært redaktør for Tema Morsmåls persiske barnehagesider. Svetlana Voronkova har illustrert fortellingen. 

 
Les artikkelen: Å lære gjennom fortellinger.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no