nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Benjaminprisen 2017 til Høyland ungdomsskole i Sandnes

Høyland skoleBenjaminprisen 2017 tildeles Høyland ungdomsskole i Sandnes for skolens langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolen kombinerer integrering av minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever. Skolen har også etablert gode rutiner for håndtering av mobbing og trakassering. Retningslinjene er forankret og synlige i skolens planer. Den systematiske satsingen viser seg også i at skolen er en fokusskole for NAFO. Vi på NAFO gratulerer Høyland ungdomsskole med prisen!

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no