nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Tospråklige undevisningsopplegg om europeernes store oppdagelsesreiser

europeernes oppdagelses reiserTema Morsmåls russisk-redaksjon har laget et tospråklig undervisningsopplegg om europeernes store oppsdagelsesreiser. Læringsmålet er at eleven skal kunne framstille oppdagelsesreiser europeere gjorde på 1400-1500-tallet. Opplegget passer for elever på mellomtrinnet. Det består av et tekstdokument, oppgaver, og nyttige lenker.

Klikk på bildet for å se opplegget på ulike språk.  

Gratulerer med morsmålsdagen 2018!

MMD 2018Språklig mangfold og flerspråklighet er nøkler til bærekraftig utvikling og fred! Dette er UNESCOs budskap for årets morsmålsdag. UNESCO knytter den internasjonale morsmåldagen til FNs fjerde bærekraftsmål som fokuserer på å gi alle god utdanning. Det understrekes at utdanning på eget morsmål er nødvendig for kvalitet i utdanning.

Her kan du lese mer om hvordan dagen kan markeres.

Fleirspråklege forteljingar - nå også på nynorsk

Apen og krokodillen8NAFO har i samarbeid med Nynorsksenteret utvikla nokre av dei fleirspråklege forteljingane på Tema Morsmål på nynorsk. Vi vil takke Nynorsksenteret for at dei har laga tekstark og lydfiler til seks av forteljingane.

Her er ei oversikt over forteljingane som nå også finst på nynorsk. Vi har samstundes lenka til sidene der du finn lydfiler og tekstark på ulike språk til kvar forteljing.

Les mer

Tospråklige undervisningsopplegg om hinduisme

hinduismeTema Morsmåls tamil-redaksjon har laget et tospråklig undervisningsopplegg om hinduisme. Læringsmålet er at eleven skal ha kjennskap til hinduer, deres tro og hverdag, kunne navn på noen hinduguder og gudinner og kunne samtale om hinduismens utbredelse. Opplegget passer for elever på 5.-7. trinn. Det består av et tekstdokument, oppgaver, videoer og nyttige lenker. Klikk på bildet for å se opplegget på ulike språk. 

 

Trygt og godt skolemiljø - Informasjon på mange språk

MobbingAlle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Fra 1. august er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljøet der det kommer klart fram hvilket ansvar skolen har. Utdanningsdirektoratet har laget et skriv til elever og foreldre om hvilke rettigheter de har, og hva man kan gjøre hvis en elev blir mobbet, plaget eller ikke har det bra. Skrivet er oversatt til flere språk og ligger på Udir.no. 

Undervisningsopplegg om samefolkets dag

Tirsdag den 6. februar feires samefolkets dag i både Norge, Sverige, Russland og Finland. Det var på denne dagen i 1917 at det første landsmøtet som samlet samer fra Norge og Sverige ble avholdt i Trondheim.

Vi har laget tospråklige undervisningsopplegg om samefolkets dag  på 11 forskjellige språk. 
Oppleggene passer best for 4.-7. trinn. Her finner du tekster, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider. Klikk på bildet for å lese og laste ned oppleggene.

Ny veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

PåfulgRammeplanen sier at personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte at flerspråklige barn bruker sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige kompetanse.

På bakgrunn av dette har NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder som fokuserer på flerspråklighet i barnehagen. Veilederen løfter fram og konkretiserer hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for at det skal bli et levende flerspråklig miljø i barnehagen.

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no