nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Sommeravslutning for minoritetsspråklige barn på Sædalen skole i Bergen

Sdalen skoleSædalen skole i Bergen er baseskole for morsmålslærere i estisk, ungarsk, russisk, polsk og islandsk. Skolens sommeravslutning for minoritetsspråklige barn har blitt til en tradisjon.  Syvende gang på rad organiserte tospråklige faglærerne knyttet til skolen en fest for barn og deres familier med et annet morsmål enn norsk. Igjen ble det en meget trivelig og hyggelig sammenkomst. 

Les mer

Kartlegging av leseferdighet på forskjellige morsmål

kartlegging av leseferdighet albanskkartlegging av leseferdighet tyrkiskNAFO har nå prøver som kartlegger leseferdighet på 14 forskjellige morsmål - albansk, arabisk, kurdisk badini/kurmanci, kurdisk sorani, persisk (farsi), polsk, russisk, somali, spansk, tamil, thai, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

Les mer

Hva innebærer tospråklighet?

Kenneth HyltenstamHvordan utvikler barn tospråklighet og hva betyr det? Hvordan lærer du et nytt språk, hva kreves for å lære ny kunnskap i et nytt språk og hvor lang tid vil det ta? Kenneth Hyltenstam belyser disse problemstillingene i dette foredraget.

Kenneth Hyltenstam er professor i tospråklighet og arbeider ved Senter for Tospråklighet ved Stockholms universitet. Dette foredraget ble spilt inn på Kulturhuset i Stockholm, i samarbeid med Rum för barn. Kenneth Hyltenstam omhandler samspillet mellom svensk som andrespråk og morsmålet fra et helhetlig perspektiv på de tospråklige elevene. Kenneth Hyltenstam relaterer språkutvikling i andrespråket til elevenes morsmål, kognitiv utvikling, identitetsutvikling og kunnskap.

Se Kenneth Hyltenstams forelsning 

Les mer

To slags tospråklige hjerner?

to slags tosprklige hjernerHvordan unngår tospråklige mennesker å blande sammen språkene de behersker mens de snakker. Det har lenge versert en teori som går ut på det finnes en slags språkbryter i hjernen hos tospråklige. Språkbryteren sperrer det ene språket mens det andre språket tas i bruk.

En ny undersøkelse, foretatt av forskere i Finland, tyder på at et slikt system kun gjelder for de som kalles «dominante tospråklige» - det vil si mennesker som har lært sitt morsmål før de har tilegnet seg sitt andrespråk senere i livet. Maija Peltola (2012) og hennes kolleger tror ikke at et slikt system eksisterer blant såkalte «balanserte tospråklige», det vil si mennesker som helt fra fødselen av har snakket to språk.

Les mer

Opplæring av flyktninger - suksessfaktorer

BensemanJohn Benseman, forsker fra New Zealand, holdt et innlegg på Norskkonferanse 2013. Han har sett på læringsbehov og utfordringer hos voksne flyktninger med lite eller ingen skolebakgrunn og identifisert effektive opplæringsstrategier.

Under sitt foredrag nevnte han en rekke faktorer som han mener er viktig for at opplæring av flyktninger skal lykkes. 

  • små, homogene klasser
  • variert undervisning
  • fokus på muntlig kommunikasjon
  • intensive kurs på minst 20 timer i uken over en lengre periode
  • god tilgang til tospråklige assistenter og lærere

Les mer på websiden til VOX

Tospråklig opplæring en fordel også for døve barn

TegnsprkEn ny undersøkelse foretatt ved La Trobe University i Melbourne i Australia finner at døve barn profitterer på en tidlig eksponering for både tegnspråk og  talespråk. Dette viser seg å være den beste måten å maksimere døve barns språklige og kognitive ferdigheter på. Det bidrar til å overkomme eventuelle forsinkelser eller vansker i språkutvikling  på grunn av døvhet. 

Dr Adam Schembri og hans kolleger ved Nasjonal instituttet for døvestudier og tegnspråk  fant at barn som hadde utviklet tegnspråksferdigheter fra fødselen av hadde en bedre grammatikalske vurderingsevne enn barn som hadde tilegnet seg tegnspråk i alderen mellom 2-8 år.

Les mer

Livet som tospråklig lærer i Norge

Se på denne herlige digitale fortellingen om livet som tospråklig lærer i Norge. Den er laget av tospråklige lærere Ismet Dautaj, Jun Bae, Raviwan Klincharoen, Xuan Hoa Thi Lee, Abdi M. Ahmed og Hassan A. Mursal fra Porsgrunn, Skien, Kragerø og Namsos. Tospråklige lærere i Norge gjør en fantastisk innsats under krevende arbeidsforhold - enda formidler de både stolthet og engasjement over den jobben de utfører, en jobb som bidrar til større grad av likeverdighet for flerspråklige elever i skolen.

Les mer