nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Tospråklige undervisningsopplegg - Å leve som buddhist

ใสบาตรTema Morsmåls thai-redaksjon har laget årets niende tospråklig undervisningsopplegg. Temaet for opplegget er "Å leve som buddhist". Målet for læring er at eleven skal kunne samtale om buddhismen og om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider.

Opplegget er tospråklig og består av en lesetekst, videoer, oppgaver, lydfiler og en Quizlet-ordliste.

Opplegget passer for 1.-4. trinn. 

Klikk på bildet for å se opplegget på ulike språk.

Gahwara - et nettsted med barnelitteratur på pashto, persisk og uzbeki

GahwaraEn gruppe unge forfattere, poeter, oversettere og malere med bakgrunn fra Afghanistan har sammen etablert nettsiden Gahwara. De formidler barnelitteratur på pashto, persisk og uzbeki. Noen bøker har de skrevet og illustrert selv, andre har de oversatt fra f.eks. engelsk, russisk, japansk, dansk, tyrkisk, kinesisk, fransk og tysk.

Gahwara er opptatt av å bidra til at barn med pashto, persisk og uzbeki som morsmål får tilgang til litteratur på disse språkene. Bøkene finnes både i papirutgaver og

Les mer

FNs barnekonvensjon på flere språk

bk affischer

Trenger du materiell i forbindelse med FN- dagen? Den svenske Barnombudsmannen har publisert brosjyrer og hefter om FNs barnekonvensjon på arabisk, dari, somali, tigrinja og engelsk og svensk.

Brosjyrene beskriver barnekonvensjonen på en enkel måte for barn og ungdommer.

Publikasjonene kan bestilles eller lastes ned som PDF- filer.

Tospråklige undervisningsopplegg - Livssynshumanismen

LivssynshumanismeTema Morsmåls litauisk-redaksjon har laget årets åttende tospråklig undervisningsopplegg. Temaet for opplegget er "Livssynshumanismen". Målet for læring er at eleven skal kunne  forklare hva et humanistisk livssyn er, samtale om bakgrunn og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden. Opplegget passer for elever i 8.- 10. trinn. Det inneholder ordlister, video- og lydfiler, tekster, oppgaver og nyttige lenker. Klikk på bildet for å se opplegget på ulike språk.

Den rike mannen og bonden - en arabisk fortelling

Den rike mannen og bonden1
NORSK TALE  - arabisk tekst
Den rike mannen og bonden5
ARABISK TALE - norsk tekst
Den rike mannen og bonden6
NORSK TALE - norsk tekst

Nå kan du se og lytte til den arabiske fortellingen "Den rike mannen og bonden" på arabisk og norsk. Fortellingen handler om en rik og selvgod mann som møter en fattig bonde. De bor begge i en liten arabisk by. En dag møtes de på vei til byens bazar. Vil du vite hvordan det gikk da de kom i konflikt med hverandre? Trykk på bildene for å se og lytte til fortellingen. Det viktigste budskapet fra fortellingen må være at arroganse og selvgodhet ikke lønner seg.


Fortellingen er fortalt av Ilham Tawfiq og Mehda Zolfaqari på henholdsvis arabisk og norsk. Fortellingen på arabisk er tekstet på norsk og fortellingen på norsk er tekstet både på arabisk og norsk. Slik kan flere følge med på innholdet i fortellingen. Fortellingen vil etter hvert komme på flere språk.


En slik fortelling kan være en fin måte å introdusere barn og elever for nye ord, begreper og ideer i en meningsfull sammenheng. Ved at fortellingen formidles på flere språk kan den bidra til større metaspråklig bevissthet hos barn. Dette fordi barna kan sammenligne både form og innhold i de to språkene det fortelles på.


Ilham er redaktør for Tema Morsmåls arabiske barnehagesider og Mehda har vært redaktør for Tema Morsmåls persiske barnehagesider. Svetlana Voronkova har illustrert fortellingen. 

 
Les artikkelen: Å lære gjennom fortellinger.

Ny i Norge - et tilbud fra NRK

Ny i NorgeNRKs nett-tjeneste, N-NORGE, tilbyr aktualiteter og reportasjer til flyktninger og nyankomne til Norge. Innholdet presenteres på arabisk, kurdisk sorani eller dari og tekstes på norsk. Gjennom denne tjenesten ønsker NRK nett-tjeneste å gi de nyankomne en mulighet til å bli bedre kjent med det nye landet sitt. Les mer om dette nett-tilbudet fra NRK ved å klikke på Ny i Norge

Les mer

Katten og hanen - en fortelling fra Litauen

NORSK TALE  - litauisk tekst
LITAUISK TALE - norsk tekst
NORSK TALE - norsk tekst

Nå kan du se og lytte til den litauiske fortellingen "Katten og hanen" på litauisk og norsk.


Fortellingen handler om en katt og en hane som bor sammen i et hus i skogen i Litauen. De er bestevenner og passer godt på hverandre.  En dag da katten skulle ute på jakt ba hun hanen om ikke åpne døra for noen...

Vil du vite hva som skjer da hanen ikke lytter til sin beste venn, og åpner døra for fremmede? Trykk på bildene for å se og lytte til fortellingen.


Fortellingen er fortalt av Airida Račytė og Mehda Zolfaqari på henholdsvis litauisk og norsk. Fortellingen på litauisk er tekstet på norsk og fortellingen på norsk er tekstet på litauisk. Slik kan flere følge med på innholdet i fortellingen. Airida har tidligere vært redaktør for Tema Morsmåls litauiske barnehagesider og Mehda har vært redaktør for Tema Morsmåls persiske barnehagesider. Svetlana Voronkova har illustrert fortellingen.


Det viktigste budskapet fra denne fortellingen må være at selv de som er veldig forskjellig fra hverandre kan være bestevenner og ta vare på hverandre.

 

Les artikkelen: Å lære gjennom fortellinger.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no