nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Husk å feire morsmålsdagen den 21. februar 2013

morsmalsdagen 2013 02 21Den internasjonale morsmålsdagen ble etablert på UNESCOs generalkonferanse i november 1999, og har blitt feiret hvert år siden februar 2000 for å fremme språklig og kulturelt mangfold og flerspråklighet. Den 21. februar ble valgt som morsmålsdagen fordi det var på denne dagen i 1952 at studenter i Dhaka i Bangladesh protesterte mot at de fikk sin opplæring på urdu. De krevde å få opplæring på bangla som var deres morsmål.

Les mer

Lær deg et nytt språk!

plakatDet er veldig nyttig å kunne mange språk, og også veldig gøy!

Har du lyst til å lære et nytt språk eller friske opp gamle språkkunnskaper? For eksempel tyrkisk, russisk, arabisk, norsk eller polsk?

Lær deg de viktigste setningene på 40 språk. Kan lastes ned på mp3 spiller.

BBC språksider

Bruker du to språk jevnlig? Da kan du bremse utviklingen av demens, viser forskning.

DemensHva mener tospråklige ved Grønland flerkulturelle eldresenter i Oslo om dette?

Hør saken fra Kulturnytt, trykk på bildet.

En kanadisk undersøkelse viser at mennesker som snakker to språk, utsetter symptomer på Alzheimer og andre demenssykdommer med inntil fem år, sammenlignet med enspråklige.

– Hvis du lever et veldig mentalt, fysisk og sosialt aktivt liv, dannes kraftigere forbindelseslinjer i hjernen, slik at du bedre står imot når aldringen reduserer disse forbindelsene, sier professor i alderspsykiatri ved Ullevål universitetssykehus, Knut Engedal.

Les mer

Bli med i stor konkurranse - Språk i ditt liv!

fire sprk2Nasjonalbiblioteket inviterer alle elever på 5.-10 trinn og elever på videregående skole til å delta i en konkurranse om språk. Tema for konkurransen er språk og identitet, og elevene skal dokumentere de ulike språkene og dialektene de møter i hverdagen. Det er opp til elevene hva de definerer som språk.

      

Mer informasjon om konkurransen finnes på Nasjonalbibliotekets nettside.

Foreldrekurs i matematikk

9Dame og barn v sklie M Garmann Johnsen s.32

Nettsiden www.matematikk.org har en side for foreldre.

Siden «Foreldrekurs» er et repetisjonskurs for foreldre som vil hjelpe barna sine med leksene.

På denne siden finner man enkle innføringer i matematiske tema som elevene møter i skolen.

Kurset er delt inn etter forskjellige trinn. Her er en oversikt over de temaene som presenteres: 

Les mer

Digitale morsmålsressurser på arabisk og urdu

Fagbokforlaget arabiskFagbokforlaget har laget digitale morsmålsressurser som er rettet mot elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring. De kan brukes både som selvstendige læreverk og sammen med andre læremidler. Det er hittil blitt laget nettressurser for arabisk- og urdutalende elever. Nettressursen for morsmål kurdisk sorani er under utarbeidelse.

Morsmål Arabisk
er laget med utgangspunkt i Dr. Khalil Hassnouna og Mohamed El Hedi Habhab sitt læreverk Morsmålsopplæring i Arabisk for 1. – 4. klasse (Almater Forlag), men kan brukes uavhengig av dette verket.

Morsmål urdu er laget med utgangspunkt i Bashir Ahmad og Riffat Hussains læreverk Urdu Gulistan 1–4 (Almater Forlag), men kan brukes uavhengig av dette verket.

Nettressursene inneholder bl.a. oppgaver til bokstavene i alfabetet, lesetreningsoppgaver med lyd, grammatikkoppgaver til ordklassene substantiv, verb og adjektiv og oppgaver knyttet til illustrasjoner og ulike typer tekster. 

Det er blitt laget ern egen lærerveiledning til de digitale morsmålsressursene.
Les mer

- Gi barna flere språk!

tegnerTidligere i Norge ble flerspråklighet ansett som en belastning for små barn. I dag vet vi bedre, og har forstått at barn tjener på å ha flere språk i oppvekstmiljøet sitt. Viktigst av alt er videreføring av morsmål, da dette er særlig tungtveiende i danning av identitet. Dette gjelder både etniske nordmenn og innvandrere/flyktninger.

«– Vi lever i et stadig mer flerkulturelt samfunn der folk fra forskjellige land og med forskjellig språk finner hverandre. Det gir deres barn en unik mulighet til å lære et ekstra språk. Det handler bare om at hver av foreldrene snakker sitt morsmål til barna helt fra fødselen av. Da får de språkene gratis, sier Inga Manndal, best kjent som ordfører i Gamvik, Finnmark.»

Les hele intervjuet her

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no