nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Foreldremøte på 22 ulike språk!

Foreldremte somali porsgrunn 291112Torsdag 29. november arrangerte Tospråklig avdeling i Porsgrunn et felles foreldremøte for flerspråklige foreldre i kommunen. De 125 frammøtte foreldrene ble ønsker velkommen på norsk, før de samlet seg i 22 språkgrupper. Resten av møtet foregikk på foreldrenes ulike morsmål. Hver gruppe ble ledet av tospråklige lærere og assistenter, som til daglig arbeider i barnehager og skoler i kommunen. Sadiya Luul Jama, Safiyo Mohammed og Hassan Mursal som er tospråklige assistenter og lærere,

Les mer

Vi gratulerer Fagerlund skole med Dronning Sonjas skolepris!

Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte. Fagerlund er en stor barneskole (1-7-skole) med 510 elever. Fagerlund er fokusskole for NAFO, og har ansvaret for å lede et nettverk for alle skoler med flerspråklige elever i Ringsaker kommune.

Av skolens elever er det 80 barn som representerer 28 nasjonaliteter og 24 språk. I alt 52 barn får opplæring i grunnleggende norsk. De siste to årene har skolen i samarbeid med Glomdalsmuseet og Høgskolen i Sør-Trøndelag, engasjert seg sterkt for å utvikle et godt opplæringstilbud til taterbarn - som er en forsømt norsk minoritet.

Les mer

Stor oppslutning på den nasjonale konferansen for Tema morsmål

konferanse 19.11

Da er den nasjonale konferansen for Tema morsmål overstått. Over 500 deltagere fra hele landet var samlet i Bergen den 19. og 20. november. Både tospråklige lærere og assistenter, lærere, førskolelærere, barnehage- og skoleledere, foreldre og andre interessserte. Det var også deltagere fra Sverige og Danmark.

 

Les mer

Integrering med dramalek

LesevennerEn studie viser at fortellinger fra flerspråklige familier som blir brukt i barnehagen kan bygge bro over ulikhetene og språkvanskene hos flerspråklige barn.

– Bruk av slikt tekstmateriale kan gjøre at det enkelte barn gjenkjenner noe som kan brukes i leken og at barnet dermed lettere deltar i for eksempel rollelek, sier Jorunn Melberg, førstelektor i drama ved Universitetet i Stavanger (UiS). Resultater fra denne studie viser bl.a. følgende:

Les mer

Map-Asia-AustraliaAustralia i det asiatiske århundre, heter en stortingsmelding som den australske regjering nylig har utgitt.  Den er en erkjennelse av at det geopolitiske tyngdepunktet i verden er i ferd med å flytte seg fra Vesten til Asia. Mens USA og Europa er i dyp økonomiske krise, har den Australske økonomien klart seg bra i de siste årene, hovedsakelig på grunn av eksport av mineral- og jordbruksvarer og andre tjenester til asiatiske land.

Les mer

Thailandsk uke i høstferien ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter

thaigrsblomst

I uke 41 tok Pannee Srisupan og Monthipa S. Gauslaa initiativ til thailandsk språk og kulturuke for elever i grunnskolen i Grenland. De er begge tospråklige lærere ved Tospråklig avdeling ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter. Tilbudet var frivillig og det dukket opp 20 barn og unge i alderen 9 - 16 år fra Bamble, Porsgrunn og Skien. Deltagerne fikk både morsmålsundervisning og matematikkundervisning på thai. De fikk også prøve seg på dekorasjon av frukt og grønnsaker, noe som har en lang tradisjon i Thailand. Tre thailandske buddist-munker kom på besøk og fortalte om buddismen. Tilbudet var så populært at de to initiativtagerne nå har satt igang morsmålsundervisning en gang i uka på kveldstid.

Regjeringspartiene i Danmark vurderer å gjeninnføre morsmålsundervisning

elever

Regjeringspartiene i Danmark vil se på forskjellige muligheter for at få gjeninnført morsmålsundervisning, skriver Jyllands-Posten den 20. August 2012. "Det skal være en rett for de barn som gjerne vil ha det”, sier SF's utdanningspolitisk talskvinne, Annette Vilhelmsen. Barne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil sette i gang en undersøkelse for å se på effekten og vilkårene for morsmålundervisning. Skolerådets formannskap anbefaler at man starter forsøk med obligatorisk morsmålsundervisning i Danmark.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no