nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Skal vi leke butikk? - om tospråklig assistanse i barnehagen

Skal vi leke butikk 4
NAFO har dette året ledet et prosjekt om tospråklig assistanse i barnehagen. 
Fem barnehager i Askim, Oslo, Porsgrunn og Skien har i hver sine barnehager
prøvd ut på hvordan tospråklig assistanse  styrker de flerspråklige barnas
norskspråklige forståelse og barnehagens språkmiljø. Prosjektet ble initiert av Kunnskapsdepartementet og er et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold
og mestring.
Prosjektet er ett av flere tiltak som foreslås for å styrke flerspråklige
barns språkutviklingen i barnehagen, både barnas ulike morsmål og norsk språk.

Les mer

Tema modersmål/Tema morsmål konferanse Hurdalsjøen 6. - 7. september 2012

Gruppebilde Hurdalsjen 2

Dette er et samarbeid mellom Tema modersmål/Tema morsmål i Sverige og Norge, og i år var det Norges tur til å arrangere konferansen. Vi var på idylliske Hurdalsjøen hotell og konferansesenter, som ligger 25 minutter fra Gardermoen. Det var rundt 90 deltakere, fordelt på 60 svensker og 30 nordmenn.

Fokus på konferansen var det pedagogiske innholdet i det redaksjonene produserer og legger ut, hvordan spre informasjon og utveksle erfaringer om arbeidet, utvikle sine ferdigheter og knytte kontakter på tvers av språk og landegrenser.

Les mer

Undring og mangfold

Sidsel Karlsen
Forsker Sidsel Karlsen ved høgskolen i Hedmark har fulgt tre klasser i Oslo, Stockholm og Helsingfors over tid og sett på hvordan musikkundervisningen i et flerkulturelt klasserom blir drevet i tre nordiske land. Hun mener at mangfoldet av musikalske praksiser som finnes i klassen kan være en demokratiressurs i samfunnet, dersom slike praksiser tillates og annerkjennes. Se intervjuet med henne på NRK Nett-tv ved å klikke på bilde eller her.

Kompass - kompetanseheving for tospråklige assistenter

Kompass to barn
Klikk på bildet og se filmen om KOMPASS! KOMPASS er et studium initiert av Kunnskapsdepartementet som et kompetansehevingstiltak rettet mot tospråklige assistenter eller assistenter med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene. Studiet har i mange år vært et tilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette året har Høgskolen i Telemark og Dronning Mauds Minne Høgskole blitt invitert sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus for å prøve ut modellen. Målet med studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og sin egen betydningsfulle rolle i barnehagen.

Les mer

Nasjonal konferanse Tema morsmål 19.-20. nov. 2012

Morsmlskonferanse logo grnn

Bli med på Tema morsmåls første nasjonale konferanse om flerspråklig arbeid i barnehage og skole!

NAFO inviterer i samarbeid med BEFO (Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring) til en todagers nasjonal konferanse om Tema morsmål i Bergen den 19. og 20. november 2012.

Følgende spørsmålene vil bli berørt på konferansen: Bør morsmålsopplæring for minoriteter oppfattes som en menneskerett? Hvilke fordeler, kognitivt og sosialt har flerspråklighet for individ og samfunn? Hva sier forskning om morsmålets betydning for barnets identitetsmessig og faglig utvikling? Hvordan kan vi jobbe flerspråklig med elevers lese- og skriveopplæring?

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter.

Meld dere på i god tid, så er dere sikret plass. Det kan bli mange som ønsker å være med på dette!

Les mer om programmet og meld deg på konferansen ved å klikke her. 

Konferanser om flerspråklig arbeid i barnehagen

9Dame og barn v sklie M Garmann Johnsen s.32Her er mulighet til å få del i spennende erfaringer og viktig dokumentasjon fra arbeid med tospråklig assistanse i barnehagen! NAFO  arrangerer konferansene Flerspråklig arbeid i barnehagen - om tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving i samarbeid med tre høgskoler. 

Hvordan kan tospråklige assistenters kompetanse styrkes og bli betydningsfull i barnehagen? Hvordan kan personalet i barnehagen samarbeide for at flerspråklige barn skal få tospråklig assistanse? Hvordan kan tospråklig assistanse bli en del av arbeidet med lek og IKT i barnehagen? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst på konferansene. Les mer og meld deg på ved å klikke på den enkelte konferanse.
 
Oslo 14. september på Høgskolen i Oslo og  Akershus Program og påmelding
Porsgrunn 19. september på Høgskolen i Telemark Program og påmelding
Trondheim 17. oktober på Dronnings Mauds Minne Program og påmelding

Vanskelig å lære seg flere språk?

Forlaget Harper Collins utlyste i 2011 en nasjonal konkurranse for å finne Storbritannias mest flerspråklige student. Vinneren ble 20 år gammel Alex Rawlings, som snakker elleve språk! I videoen forteller han hvordan han lærte seg språkene; Engelsk, Gresk, Tysk, Spansk, Russisk, Nederlandsk, Afrkaans, Fransk, Hebraisk, Katalansk og Italiensk.

Alex Rawlings har lært seg mange språk både fordi han har reist mye og fordi han har studert språk på universitetet. Hør nå på Ravi som er gateselger i Mumbai i India. Han har ingen skolegang, men har lært seg mange språk ved å snakke med turister.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no