nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

I dag, 26. september, er den europeiske språkdagen!

Målsetningene for Den europeiske språkdagen er:

  • Gjøre offentligheten oppmerksom på viktigheten av språklæring.
  • Øke antall språk som blir lært for å spre flerspråklighet og interkulturell forståelse.
  • Fremme det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa.
  • Oppmuntre til livslang språklæring i og utenfor skolen.

Den europeiske språkdagen ble opprettet 6. desember 2001. Se språkdagfilmen fra 2009

Samfunnskunnskap.no

samfunnskunnskapnoVOX har lansert nettsiden samfunnskunnskap.no. På nettsiden finner du pensum i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Ifølge den nye læreplanen for faget skal opplæringen foregå på et språk deltakeren forstår. Opplæringen skal forklare viktige trekk ved det norske samfunnet, gi deltakerne informasjon om rettigheter, plikter og muligheter og formidle sentrale verdier i det norske samfunn.

Les mer

Skal vi leke butikk? - om tospråklig assistanse i barnehagen

Skal vi leke butikk 4
NAFO har dette året ledet et prosjekt om tospråklig assistanse i barnehagen. 
Fem barnehager i Askim, Oslo, Porsgrunn og Skien har i hver sine barnehager
prøvd ut på hvordan tospråklig assistanse  styrker de flerspråklige barnas
norskspråklige forståelse og barnehagens språkmiljø. Prosjektet ble initiert av Kunnskapsdepartementet og er et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold
og mestring.
Prosjektet er ett av flere tiltak som foreslås for å styrke flerspråklige
barns språkutviklingen i barnehagen, både barnas ulike morsmål og norsk språk.

Les mer

Tema modersmål/Tema morsmål konferanse Hurdalsjøen 6. - 7. september 2012

Gruppebilde Hurdalsjen 2

Dette er et samarbeid mellom Tema modersmål/Tema morsmål i Sverige og Norge, og i år var det Norges tur til å arrangere konferansen. Vi var på idylliske Hurdalsjøen hotell og konferansesenter, som ligger 25 minutter fra Gardermoen. Det var rundt 90 deltakere, fordelt på 60 svensker og 30 nordmenn.

Fokus på konferansen var det pedagogiske innholdet i det redaksjonene produserer og legger ut, hvordan spre informasjon og utveksle erfaringer om arbeidet, utvikle sine ferdigheter og knytte kontakter på tvers av språk og landegrenser.

Les mer

Undring og mangfold

Sidsel Karlsen
Forsker Sidsel Karlsen ved høgskolen i Hedmark har fulgt tre klasser i Oslo, Stockholm og Helsingfors over tid og sett på hvordan musikkundervisningen i et flerkulturelt klasserom blir drevet i tre nordiske land. Hun mener at mangfoldet av musikalske praksiser som finnes i klassen kan være en demokratiressurs i samfunnet, dersom slike praksiser tillates og annerkjennes. Se intervjuet med henne på NRK Nett-tv ved å klikke på bilde eller her.

Kompass - kompetanseheving for tospråklige assistenter

Kompass to barn
Klikk på bildet og se filmen om KOMPASS! KOMPASS er et studium initiert av Kunnskapsdepartementet som et kompetansehevingstiltak rettet mot tospråklige assistenter eller assistenter med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene. Studiet har i mange år vært et tilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette året har Høgskolen i Telemark og Dronning Mauds Minne Høgskole blitt invitert sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus for å prøve ut modellen. Målet med studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og sin egen betydningsfulle rolle i barnehagen.

Les mer

Nasjonal konferanse Tema morsmål 19.-20. nov. 2012

Morsmlskonferanse logo grnn

Bli med på Tema morsmåls første nasjonale konferanse om flerspråklig arbeid i barnehage og skole!

NAFO inviterer i samarbeid med BEFO (Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring) til en todagers nasjonal konferanse om Tema morsmål i Bergen den 19. og 20. november 2012.

Følgende spørsmålene vil bli berørt på konferansen: Bør morsmålsopplæring for minoriteter oppfattes som en menneskerett? Hvilke fordeler, kognitivt og sosialt har flerspråklighet for individ og samfunn? Hva sier forskning om morsmålets betydning for barnets identitetsmessig og faglig utvikling? Hvordan kan vi jobbe flerspråklig med elevers lese- og skriveopplæring?

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter.

Meld dere på i god tid, så er dere sikret plass. Det kan bli mange som ønsker å være med på dette!

Les mer om programmet og meld deg på konferansen ved å klikke her.