nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Morsmål styrker fagopplæringen for minoritetsspråklige elever

norsk som andresprk i naturfag

Mange minoritetselever som har gode ferdigheter i grunnleggende norsk, opplever vansker med å følge med i fagopplæringen på skolen. Dette fordi de ikke kan alle fagordene som benyttes i undervisningen, for eksempel i naturfag og samfunnsfag. I en slik situasjon blir det viktig å gi elevene et tilbud om tospråklig fagopplæring.

Fjell skole i Drammen har som mål at elevene skal ta i bruk sin totale språkkompetasne i naturfag. Elevene oppmuntres til å snakke. lese og skrive både på norsk og tyrkisk. Læreren i naturfag samarbeider med tospråklig, tyrkisktalende lærer om sentrale ord knyttet til fagteksten i naturfag. Faglæreren lager en skisse til tema og ord, som den tospråklige læreren bruker som utgangspunkt for gjennomgang i fagopplæringen på tyrkisk.

For å se et godt eksempel på hvordan tospråklig fagopplæring kan gjennomføres på skolen, klikk på bildet ovenfor eller her. Da kommer du på nettsiden Skole i praksis hvor du både kan lese om filmen og laste den ned ved å klikke på bildet av filmen.

 

Morsmål styrker fagopplæringen for minoritetsspråklige elever

norsk som andresprk i naturfagMange minoritetselever som har gode ferdigheter i grunnleggende norsk, opplever vansker med å følge med i fagopplæringen på skolen. Dette fordi de ikke kan alle fagordene som benyttes i undervisningen, for eksempel i naturfag og samfunnsfag. I en slik situasjon blir det viktig å gi elevene et tilbud om tospråklig fagopplæring.

Les mer

Morsmålsdagen feires i bydel Grünerløkka i Oslo

somali samlingDeichmanske bibliotek sin avdeling på Grünerløkka i Oslo og Fagsenter for barn og unge i Grünerløkka bydel inviterte også i år til feiring av den internasjonale morsmålsdagen, dette året ble det den 27.februar.

Over 100 av 4 og 5 åringenen i bydelens barnehager troppet opp, sammen med voksne fra sine barnehager. Allerede før selve programmet var i gang samlet mange barn og voksne seg inne på biblioteket og begynte å synge sammen. Det ble sanger på somali, arabisk, vietnamesisk, fransk og norsk.

Les mer

Saupstad skole i Trondheim feirer morsmålsdagen

saupstad 162

Saupstad skole i Trondheim er en flerspråklig skole. Hele 29 morsmål er representert på skolen. De har i flere år feiret morsmålsdagen.  Det er en dag mange elever gleder seg til. Siden den internasjonale morsmålsdagen er på den 21. februar, midt i vinterferien, valgte Saupstad skole å feire dagen fire dager tidligere, på den 17. februar.  Alle på skolen, både lærerne og elevene samlet seg i skolens aula til en times feiring.

Les mer

Den internasjonale morsmålsdagen den 21. februar

internasjonale morsmlsdagen 2012Den internasjonale morsmålsdagen ble etablert på UNESCOs generalkonferanse i november 1999, og har blitt feiret hvert år siden februar 2000 for å fremme språklig og kulturelt mangfold og flerspråklighet.

I år er temaet for den internasjonale morsmålsdagen "Morsmålsopplæring og inkluderende opplæring". UNESCO peker på betydningen av morsmål som en del av retten til utdanning og oppfordrer sine medlemsland til å fremme undervisning og opplæring i morsmåletÅ lære på et språk man kan forstå er viktig for barn slik at de kan utnytte sin rett til utdanning. Morsmål og flerspråklig utdanning er nøkkelen til å redusere diskriminering, fremme inkludering og bedre læringsutbytte for alle.

Vi vil oppfordre alle kommuner, barnehager og skoler til å markere dagen med ulike aktiviteter knyttet til kulturelt mangfold og flerspråklighet.

Les mer om den internasjonale morsmålsdagen på UNESCO sine sider Se video om morsmål her.

Ulike måter å organisere morsmålsundervisning på i Sverige

svensk flaggDen vanligste måten å organisere morsmålsundervisning på i Sverige, er frivillig morsmålsundervisning utenom den garanterte undervisningstiden. Men det fins en rekke andre muligheter for språkundervisning i morsmål som Skolelovgivningen i Sverige åpner for.  

Les mer

Foreldrene oppfordres til å snakke morsmålet med sine barn

elevgruppe grunnskolenI Bodø samarbeider foreldre om å tilby morsmålsopplæring på søndagene for arabisktalende elever. Tilbudet er delt inn i to nivåer etter hva elevene kan, og det er 30 barn som deltar. Foreldreorganisasjonen MIR (Multikulturelt initiativ og ressursnettverk) står bak initiativet. MIRs leder i Bodø, Adel Al-Khatib, sier følgende:

Barna lærer norsk både på skolen, i barnehagen, gjennom idrett, svømming, når de spiller fotball, er med venner, i bursdagsfeiring og sånn..Alt foregår på norsk. Den eneste muligheten til å få dem til å snakke morsmålet sitt er å gjøre det hjemme.

Se nyhetssendigen fra NRK Nordland på nett TV

Klikk her hvis du vil vite mer om MIR

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no