nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Flere flerspråklige fullfører videregående

to jenter vennerUngdom med innvandrerbakgrunn fullfører nå videregående skole i nesten like stor grad som ungdom med norsk bakgrunn, viser en ny forskningsrapport. Ifølge rapporten fra Frischsenteret fullfører ungdommer født i Norge av innvandrere videregående skole i nesten like stor grad som etnisk norske ungdommer.

Les artikkelen i Dagsavisen her

Rapport om kartleggingsverktøy i barnehagen

Ny rapport har vurdert åtte ulike kartleggingsverktøy som brukes i barnehagen. Ekspertutvalget nedsatt av Kunnskapsdepartementet har sett på følgende kartleggingsverktøy:

 • SATS
 • Språk 4
 • Alle med
 • Askeladden
 • TRAS
 • ASQ (Ages and Stages Questionnaires)
 • Lær deg norsk før skolestart
 • Reynell språktest

Les rapporten her

Språkdød

sprkdd

”Ett språk dør annenhver uke et eller annet sted i verden. Halvparten av verdens språk vil ikke lenger tales innen det neste århundre.” Dette sa professor og lingvist David Crystal på et foredrag i New Delhi nylig. Språkdød er begrepet som brukes for å beskrive en situasjon hvor det ikke lenger finnes morsmålsbrukere av et språk. På samme måte som utdødde plante- og dyrearter kan utdødde språk vanskelig gjenopplives.


Globalisering
Språkdød er imidlertid ikke noe nytt. Det er mange språk som har dødd gjennom historien. Globalisering med økt økonomisk, teknologisk og kulturell kontakt mellom språkgrupper, har ført til at de store språkene i stadig større grad dreper de mindre språkene. Tenk, at vi i dag har en situasjon hvor 6 % av verdens språk snakkes av 94 % av verdens befolkning, mens 94 % av verdens språk snakkes av bare 6 % av verdens befolkningen. Hele 133 språk snakkes av færre enn 10 mennesker. (Kilde: Ethnologue). Det språklige og kulturelle mangfoldet i verden er nå så truet at UNESCO har erklært at 21. februar hvert år skal markeres som den internasjonale morsmålsdagen.


Assimilering
Den vanligste årsaken til språkdød er at talere av et språk først blir tospråklige på et annet språk og så etter hvert føler at de har mindre og mindre behov for å bruke sitt første språk. Dette fordi morsmålet gir mindre prestisje og færre

Les mer

TV programmer om det arabiske språket

rena ramaArabisk er et språk som snakkes av 200 millioner mennesker rundt om i verden. Det har offesiell status i 24 land. I enda flere land er det mennesker som har arabisk som morsmål, og stadig nye mennesker velger å lære seg språket.

På svensk tv, SVT2, kan vi nå følge journalisten Nadia Jebril i åtte programmer, på reise for å undersøke hvordan det arabiske språket ser ut i Europa i dag. Hun møter mange mennekser som på ulikes måter har et forhold til det arabiske språket. Reisen starter i Sverige, fortsetter videre til Danmark, England, Frankrike og andre land i europa, og ender til slutt opp i Libanon. Programmene går klokken 20.00 på tirsdagskveldene. Les mer om programmene ved å klikke på "continue reading" nedenfor.

Les mer

Hvordan bruke nettsiden?

multiculti copyTema morsmål kan brukes på utallige måter. Nettstedet har mange ressurser som er fint å bruke i arbeid i barnehage og skole.

I barnehagen kan man for eksempel bruke nettstedet sammen med barna, som forberedelse til barnehagedagen eller i samtale med foreldre. Ressurser for å styrke barnas språkutvikling i morsmålet og i norsk er tilgjengelige på barnehagesidene.

På skolen kan siden for eksempel brukes i planlegging av undervisning, direkte i en undervisningssituasjon eller som hjemmearbeid. Lærere kan bruke siden som en inspirasjon til hvordan arbeide i flerspråklige klasserom, eller de kan finne konkrete undervisningsopplegg de ønsker å prøve ut i eget klasserom.

Foreldre kan bruke siden sammen med sine barna eller for egen nytte, og barna og elevene selv kan bruke siden på fritiden for å bruke morsmålet sitt på ulike måter. Store og små kan høre på fortellinger på flere språk, og lære mer om det å være tospråklig.

Den beste måten å vite hvordan man kan ta i bruk Tema morsmål er å utforske sidene, og hva som finnes der. Slik blir man kjent med nettstedet, og kan selv finne ut hvordan det kan brukes. For en oversikt over oppbyggingen av Tema morsmål trykk på PDF under.

pdfPresentasjon av Tema Morsmål og NAFO

pdfPlakat om Tema Morsmål

Presentasjon av nettsiden- se film her

Om Tema Morsmål

barn og tospr ass tegnerBakgrunn:

I stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige har siden 2001 hatt en side som heter Tema modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden.

Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. 22. oktober 2009 ble den norske versjonen lansert. Til sammen inneholder de svenske og norske sidene 43 språksider.

Fra 01.01.2011 tok Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) over ansvaret for siden.

 


Formål

Formålet med nettsiden Tema Morsmål er å:

 • være en ressurs for morsmålsstøttende og flerspråklig arbeid i barnehagen og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen.

 • tilby læringsressurser i og på aktuelle morsmål for alle ansatte i barnehager og skoler.

 • rette seg særlig mot flerspråklige ansatte i barnehagen, morsmålslærere, tospråklige faglærere og lærere i særskilt norsk i skolen.

 • tilby aktuelle ressurser på morsmål for minoritetsspråklige barn og foreldre.

 • formidle aktuell informasjon om morsmål og flerspråklighet, både nasjonalt og internasjonalt, fra forskningsmiljøer og praksisfeltet i opplæringssektoren.

 • bygge nettverk for nettstedets aktuelle målgrupper.

 

Målgruppe

Målgruppen for nettstedet er lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring, skoleledere og lærere med ansvar for opplæring av flerspråklige elever, ledere og ansatte i barnehagen med ansvar for flerspråklige barn, elevene selv og deres foreldre. Alle som er interessert i dette feltet er selvfølgelig hjertelig velkomne til å ta nettstedet i bruk. Innhold Tema morsmål har fokus på språk, kultur og utdanning for flerspråklige barn i barnehage og skole. På sidene vil man finne informasjon og læringsressurser på over 40 språk, og man vil også finne lenker til andre relevante nettsteder.

Tema Morsmåls sider

Tema Morsmåls sider vil hele tiden være under evaluering, revidering og utvikling, og dersom det er feil eller mangler på sidene ønsker vi tilbakemelding på dette. Vi retter opp feil så fort vi er klar over dem. Vi håper at du som er interessert i morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring kan ha nytte av nettstedet, og gi informasjon om nettstedet til andre som kan ha bruk for det.

Velkommen til Tema Morsmål!

Tospråklig matematikkopplæring øker selvtilliten

logo-edl-smallHovedkonklusjonen i en ny doktorgradsstudie ved Universitetet i Stockholm, Sverige er at flerspråklige elever får nytte av tospråklig matematikkopplæring. Forsker Eva Noren i sin avhandling har studert en rekke flerspråklig klasserom og laget en sammenligning mellom klasser der undervisningen var enspråklige og tospråklige. Språkene som ble brukt var arabisk, somalisk og svensk. Studien er gjort over en periode på fem år og Norén har observert tospråklig matematikk opplæring i klasserommet . 

Noren mener at å kunne flere språk er ikke en trussel for matematikk utvikling, men en mulighet for det samme. Det kommer helt an på hvordan læreren håndterer elevenes forståelse og ressurser. Muligheten til å jobbe med faget på flere språk synes å være å styrke selvtillit for eleven. Dette gir muligheter for å løse problemer som styrker selvfølelse og dermed selvtillit. Det er også lettere for elever i matematikk undervisning for å tenke og lære sammen på flere språk.

Les hele doktoravhandlingen her.

EvaNoren.pdf

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no