nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Nettsiden Tema Modersmål legges ned

Tema ModersmålDen svenske nettsiden Tema modersmål kommer på grunn av tekniske problemer til å bli lagt ned den 2. januar 2018. Nettsiden kommer ikke til å publisere nytt innhold fram til den blir stengt.

Les mer

Canadas minoritetselever er blant de best utdannede i verden

Canada minoritetseleverI den siste runden av internasjonale Pisa-tester var Canada en av topp 10 i både matematikk, naturfag og lesing. Canadas tenåringer er med andre ord blant de best utdannede i verden. Dette er oppsiktsvekkende når en tar i betraktning at landet har et høyt antall innvandrere i sin skolepopulasjon. Over en tredjedel av ungdomsskoleelever i Canada kommer fra familier hvor begge foreldrene er fra et annet land.

Les mer

Matematikksenteret skriver om flerspråklige fortellinger

HatteselgerenFlerspråklige fortellinger åpner ikke bare for spennende flerspråklig arbeid i barnehagen. Personalet kan også på ulike måter bruke fortellingene til å skape et miljø der barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv og i kunst og kultur.

Matematikksenteret har i samarbeid med NAFO nå utviklet ressurser om hvordan de flerspråklige fortellingene kan være utgangspunkt for å arbeide med rammeplanens fagområdet "Antall, rom og form". De skriver om hvordan barnehagene i følge ny rammeplan skal støtte opp om barna lyst til å leke, utforske, mestre og lære. Barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og

Les mer

Hagaløkka skole i Asker - en dysleksivennlig skole

Hagaløkka dysleksivennligNAFO har et nasjonalt nettverk av fokusskoler over hele landet. Med fokusskole menes en skole som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole. Hagaløkka skole i Asker er en slik skole. Skolen tilbyr morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring til sine minoritetselever. Tema Morsmåls dari-redaktør er lærer ved Hagaløkka skole. I tillegg til å være en flerkulturell skole, er Hagaløkka nå også sertifisert som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge.

Les mer

Plakat

nafoplakat webPLAKAT - fyll inn verb på flere språk

NAFO tilbyr en plakat av barn i ulike aktiviteter, hvor det kan fylles inn verb som beskriver lek og aktivitet på ulike språk. Den kan være et utgangspunkt for samtaler der alle har mulighet til å formidle egne tanker og opplevelser.

Alle barn vil ha glede av å lære hva verb heter på ulike språk. Barn som ikke har tilegnet seg så mye norsk ennå, vil ha behov for støtte fra voksne for å kunne formidle seg. Her kan illustrasjoner av dagligdagse situasjoner være til inspirasjon.

Skriv ut den illustrerte plakaten av barn i ulike lekaktiviteter. Plakaten har skriftbobler hvor verb på ulike språk kan fylles inn. Både barn, foreldre og flerspråklige ansatte kan være med og fylle inn verb på ulike språk – gjerne også med lydskrift. La plakaten inspirere til samtaler!

KLIKK HER eller på bildet for å skrive ut plakaten.

Flerdig utfylt norsk versjon av plakaten.

Ferdig utfylt somali versjon av plakaten.

Innvandrerspråkene har blitt mindre synlige på statlige nettsteder

berezkinaKommunikasjon mellom myndighetene og folket skjer i økende grad på nettet. Stadig flere offentlige tjenester digitaliseres. Du må på nettet for å levere din skattemelding, melde om flytting, eller registrere deg som jobbsøker. I en undersøkelse som kombinerer nettsideanalyse og intervjuer med personer som forvalter statlige nettsider, finner forsker Maimu Berezkina ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier at innvandrerspråkene er blitt mindre synlige på sentrale nettsider enn tilfellet var tidligere. Hun har i undersøkelsen fokusert på sentrale institusjoner som Skatteetaten, NAV og Utlendingsdirektoratet.

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no