nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Matematikk begreper
Flerspråklige fortellinger
Tospråklig materiell
Tospråklige undervisningsopplegg

Hvordan bruke Flerspråklige fortellinger på skolen?

De ubudne gjesteneDe flerspråklige fortellingene kan relateres til alle de ulike læreplanene som finnes i Kunnskapsløftet, både Læreplan i norsk, Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Arbeid med fortellingene kan berike læringsmiljøet, der alle får mulighet til å bli kjent med ulike språk. Elever med ulike morsmål kan få benytte både sitt morsmål og sin norskspråklige kompetanse i skolearbeidet.

Arbeidet med Flerspråklige fortellinger kan bidra til å:

 


Styrke elevenes ferdigheter knyttet til lytte og tale, ved å la dem:

 • Høre de digitale fortellingene på Tema Morsmål.
 • Lese fortellingene høyt for elevgruppen på morsmål og norsk.
 • Snakke om fortellingens struktur og innhold.
 • La fortellingene bli utgangspunkt for samtaler med barna. Klikk her for å få ideer til hvordan dere kan stille spørsmål og samtale med barna.
 • Snakke om fortellingene på det språket de behersker best.
 • Utarbeide egne muntlige fortellinger som de fremfører for klassen, enten på morsmål eller på norsk.
 • Sammenligne fortellingenes innhold og struktur med fortellinger elevene har hørt fra sine ulike hjemland og kulturer.
 • Snakke om det språklige mangfoldet som er representert i klassen.
 • Lese teksten høyt på to språk samtidig i samarbeid med tospråklige lærere, foresatte eller elever som behersker aktuelle morsmål.

Styrke elevenes ferdigheter knyttet til lese og skrive, ved å la dem:

 • Lese tekstene til fortellingene på norsk, morsmål og på to språk.
 • Lese tekstene felles, alene, eller sammen to og to.
 • Lese på et nivå de mestrer.
 • Lese på et språk de mestrer.
 • Skrive om fortellingen på et språk de mestrer.
 • Skrive fortellinger på et språk de mestrer.
 • Sammenligne språklyder, ord og uttrykk på morsmålet og norsk.
 • Identifisere likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål.
 • Sammenligne språklyder, ord og uttrykk på de språk som er representert i klassen.
 • Få mulighet til å snakke om språk og om egen språklæring sammen med både faglærer, tospråklig lærer og norsklærer.
 • Skape  forståelse for hvordan ulike tekster, for eksempel eventyr og fortellinger er bygget opp.


Styrke elevenes ferdigheter knyttet til grunnleggende digitale ferdigheter,
ved å la dem:

 • Jobbe systematisk og tverrfaglig med grunnleggende digitale ferdigheter på tvers av kompetansemål i læreplanverket.
 • Lage egne digitale fortellinger med tekst og illustrasjoner.
 • Setter ord på hvordan de vil formidle sin fortelling.
 • Utvikle digital kompetanse i samarbeid med hverandre.
 • Benytte klassens helhetlige språkkompetanse i produksjonen av egne digitale fortellinger.

Idehefte Flerspraklige fortellinger Johannes Læringssenter


Se filmen Eventyrkofferten
 laget av Kvaleberg skole i Stavanger. Elevene har laget eventyrkofferter i samarbeid med foreldre og tospråklige lærere. Koffertene inneholder figurer fra eventyr fra elevenes hjemland. Elevene presenterte eventyrene både på norsk og de forskjellige morsmålene.

Se filmen: Tips og ideer for å komme i gang med flerspråklige fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud og flerspråklige assistenter Sadiya Ali og Hayat Osman.

Les idèheftet: Idehefte Flerspraklig fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud.

Les fagartikkelen:
Flerspråklige fortellinger i barnehage og skole av Fikria Akkouh, Målfrid Bleka og Lene Østli.

Refleksjonsoppgave til hvordan de flerspråklige fortellingene kan brukes i skolen.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no