nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Hvorfor bruke Bildetema?

Bildetema norsk

 

  • For å fremme og støtte begrepsinnlæring og begrepsforståelse

 

  • For å utvide ordforrådet hos flerspråklige elever som får særskilt norskopplæring

  • For å høre hvordan ord uttales på norsk og andre språk

  • For å synliggjøre det språklige mangfoldet i klassen/barnegruppen

Bildetema fugler

  • For å støtte arbeid med lekser

  • For å fremme et godt samarbeid med foresatte

  • For å støtte kommunikasjonen i hverdagssituasjoner

  • For å støtte elever med behov for tilpasset opplæring

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no