nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Elevenes psykososiale skolemiljø

Elevenes skolemiljøUtdanningsdirektoratet har utarbeidet et brosjyre til foreldre om elevenes psykososiale skolemiljø på skolen. Her finnes en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Ifølge opplæringsloven § 9a-1 har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I brosjyret gis opplysninger om hvordan du bør ta kontakt med skolen, og hvordan du bør gå frem hvis du vil klage. Brosjyret finner du her

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no