nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Leseopplæring i to forskjellige skrivesystemer

Young boy readingKan det å lese på ett språk hjelpe barn å lære å lese på et annet språk? Svaret er definitivt "ja" når barn skal lære å lese på to språk med liknende skriftsystemer, for eksempel norsk og engelsk. Men hva om de to skriftsystemene barn skal lære å lese på er veldig forskjellige fra hverandre, som for eksempel engelsk og kinesisk? Er tospråklighet fortsatt en fordel? - eller kan kjennskap til ett språk faktisk være en hindring i å lære å lese på et annet, veldig forskjellig språk?

 

Å lære å lese krever et komplekst sett av ferdigheter. Det er avhengige av både språkets lydsystem, måten språket skrives på og de pedagogiske metoder som tas i bruk ved leseopplæringen.

 Engelsk og kinesisk er svært forskjellige fra hverandre. Når en skal lære å lese på engelsk er det viktigere å kunne identifisere enkeltlyder (fonemer) i ord enn å forstå hvordan enkeltlydene grupperes sammen til større enheter (stavelser) i ord. Når en skal lære å lese kinesisk er det omvendt. Da blir det viktigere å lære stavelser enn å identifisere enkeltlyder i ord. Komponentene i tegn som brukes når man skriver på kinesisk samsvarer ikke systematisk med enkelte lyder eller lydsammensetninger på språket. Leseopplæring må derfor fokusere på utenatlæring av hele tegn.

Forskere ved York Universitet i Canada og ved den kinesiske universitetet i Hong Kong foretok en undersøkelse i 2005 for å finne svar på dette spørsmålet. Undersøkelsen, som siden har blitt sitert i over 150 publikasjoner, sammenlignet barn i sitt siste år i førskolen eller første år på grunnskolen fra tre ulike språklige bakgrunner: 64 enspråklige engelsktalende barn fra Canada, 70 tospråklig engelsk-kantonesisk-talende barn fra Canada, og 70 kantonesisk språklige barn fra Hong Kong som lærte engelsk som andrespråk på skolen.

Forskerne testet flere ferdigheter hos barna. For eksempel barnas ordforråd på sine språk. I hvilken grad barna var i stand til å leke med stavelser og fonemer på språkene. Og om de var i stand til å lese noen enkle ord på sine språk. Da forskerne sammenlignet resultatene på tvers av de tre gruppene, fant de at det var ingen signifikante forskjeller mellom enspråklige og tospråklige barn. De så at barna som hadde et større vokabular i det språket de skulle lære å lese på, hadde en fordel framfor barna som ikke hadde et så stort ordforråd i opplæringsspråket.

Sagt på en annen måte; ved begynneropplæring i lesing, er tospråklighet verken en fordel eller en ulempe, men det er mange fordeler (for både enspråklige og tospråklige elever) ved å ha et stort vokabular i det språket en skal lære å lese på.

Kilde:

Bialystok, E., McBride-Chang, C. and Luk, G. (2005) Bilingualism, Language Proficiency, and Learning to Read in Two Writing Systems. Journal of Educational Psychology, 97(4), 580-590.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no