nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Tospråklighet medfører en rekke fordeler, også utover det å kunne to språk. Tospråklige har ofte en større metaspråklig bevissthet, de har en bedre evne til å ta en annens perspektiv og de har hjerner med bedre utøvende kontroll. For å utvikle sin tospråklighet, blir det viktig at barn får mulighet til å bruke begge sine språk, hevdet Kristine Bentzen på sitt foredrag på Nasjonal konferanse Tema morsmål den 19. november 2012. Hun er forsker ved CASTL (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics) ved Universitetet i Tromsø og leder et prosjekt om språkutvikling hos nordsamisktalende barn (DASAGO). Se utdrag fra hennes foredrag:

 

Foto: Gard KjøsenTidligere har man trodd at spedbarna først startet læringen av vokaler og konsonanter etter at de kom til verden. Nå viser forskning at nyfødte er mye bedre kjent med lydene i morsmålet sitt enn tidligere antatt. Faktisk så lærer fosteret seg distinkte lyder i språket sitt allerede i mors liv, konkluderer en fersk studie fra Pacific Lutheran University i Washington, USA.

 

- I over 30 år har vi visst at fosteret begynner å lære stemmer å kjenne gjennom at mor snakker. Dette er den første studien som viser at vi lærer språkspesifikke lyder i morsmålet vårt allerede før vi er født, sier professor i psykologi Christine Moon som ledet forskningen. 

Les mer

Tospraklige assistenter Språklig mangfold i barnehagen virker positivt både på holdninger, identitetsutvikling og metaspråklig bevissthet, sier språkforsker og førstelektor Elena Tkachenko ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskning viser at pedagogiske ledere i barnehagene i liten grad tar i bruk de språklige ressursene som finnes blant minoritetsspråklige ansatte i barnehagen.

Les mer

Tove Skutnabb-Kangas, dosent ved Åbo Akademi i Finland, er en internasjonalt kjent tospråklighetsforsker. Mye av grunnlaget for debatten om morsmålets rolle i opplæringen av minoritetsspråklige elever på 70- og 80- tallet i Norge og andre land var påvirket av hennes forskning om finske innvandrerbarns språkutvikling i Sverige på 70-tallet. I de senere år har hun engasjert seg sterkt i arbeidet for å redde truede minoritetsspråk verden over.

Les mer

MultiLingCentre for Multilingualism in Society Across the Lifespan (MultiLing) ved Universitetet i Oslo får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Senteret skal fremskaffe ny kunnskap om de språklige konsekvensene av globalisering.

MultiLing skal undersøke hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, både i familien, på skolen, på jobb, blant venner og i andre situasjoner, med et fokus på hvordan flerspråklig kompetanse og bruk endrer seg gjennom livet. Det er derfor nødvendig å forene ulike forskningsfelt, som lingvistikk, sosiologi, psykologi, pedagogikk, antropologi og hjerneforskning.

– MultiLings visjon er å bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer av ulik sosial og kulturell bakgrunn kan få utvidet sitt kommunikative handlingsrom, forklarer leder for prosjektet, professor i lingvistikk Elizabeth Lanza.
Klikk her for å lese mer om MultiLing.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no