nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Hva innebærer tospråklighet?

Kenneth HyltenstamHvordan utvikler barn tospråklighet og hva betyr det? Hvordan lærer du et nytt språk, hva kreves for å lære ny kunnskap i et nytt språk og hvor lang tid vil det ta? Kenneth Hyltenstam belyser disse problemstillingene i dette foredraget.

Kenneth Hyltenstam er professor i tospråklighet

Les mer

Tegn på sprog

Line Møller Daugaard er  lingvist og ansatt i VIA University College i Danmark, hvor hun er leder ved Videncenter for Sprog. På sitt foredrag på Nasjonal konferanse Tema morsmål den 19. november 2012 presenterte hun erfaringer fra et seksårig forskningsprosjekt som heter "Tegn på sprog - tospråkede børn lærer at læse og skrive. Prosjektet fokuserer på å utvikle undervisningspraksis som inkluderer barnas ulike språk, både skriftlig og muntlig. Hør på utdrag fra hennes foredrag her:

 

 

 

Bruk flere språk - det gir fordeler hele livet

japanskNorsk-japanske Kei Toyomasu (42) vokste opp med sin norske mor og japanske far i Norge på 70-tallet. Han lærte seg ikke japansk ordentlig fordi familien snakket norsk hjemme. I voksen alder flyttet han med familien til Japan i en fire års periode for å lære språket og kulturen å kjenne.

– Vi snakket ikke japansk hjemme da jeg var liten, mine foreldre var i likhet med skolen og språkeksperter overbevist om at barn ble språklig forvirret av å lære et annet språk i tillegg til morsmålet.

Les mer

Bruker du to språk jevnlig? Da kan du bremse utviklingen av demens.

DemensHva mener tospråklige ved Grønland flerkulturelle eldresenter i Oslo om dette?

Hør saken fra Kulturnytt, trykk på bildet.En kanadisk undersøkelse viser at mennesker som snakker to språk, utsetter symptomer på Alzheimer og andre demenssykdommer med inntil fem år, sammenlignet med enspråklige.

Les mer

Tospråklighet gir mer enn bare to språk

Tospråklighet medfører en rekke fordeler, også utover det å kunne to språk. Tospråklige har ofte en større metaspråklig bevissthet, de har en bedre evne til å ta en annens perspektiv og de har hjerner med bedre utøvende kontroll. For å utvikle sin tospråklighet, blir det viktig at barn får mulighet til å bruke begge sine språk, hevdet Kristine Bentzen på sitt foredrag på Nasjonal konferanse Tema morsmål den 19. november 2012. Hun er forsker ved CASTL (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics) ved Universitetet i Tromsø og leder et prosjekt om språkutvikling hos nordsamisktalende barn (DASAGO). Se utdrag fra hennes foredrag:

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no