nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Hvordan bruke LEXIN?

 • Inkludere Lexin i ukeplaner, årsplaner, timeplaner.
 • Lenke til Lexin på skolens læringsplattform.
 • Hjelpe eleven med å laste ned Lexin på mobil.
 • Skolene har Lexin i bokform.
 • Lære elevene å bruke Lexin ordboken i bokformat.
 • Forklare grammatiske koder i ordboka.
 • Finne nøkkelord, vanskelige ord ved å bruke Lexin, lage tekst med lenker til nøkkelbegreper.
 • Oversette ukens ord ved hjelp av Lexin!
 • Skrive forklaringer på ukas ord ved hjelp av Lexin.
 • Elevene lager tre- kolonne skjema med begreper på norsk, morsmål og engelsk.
 • Bruke bildetema i kombinasjon med Lexin, oversette og notere ordene i glosebok, lage setninger med nye ord.
 • Finne synonymer på norsk og på morsmålet.
 • Bruker temabasert bildebok (32 temaer) i Lexin i fagopplæring (fra bilde til ord og omvendt).
 • Finne tekst, understreke vanskelige ord, oversette ved hjelp av Lexin og bøye, lage to- eller trespråklige ordlister.
 • Bruke Lexin i kombinasjon med Bildetema og Animasjonstema.
 • Bruke synonymer og idiomer ved skriving av mer avanserte tekster.
 • Studere språkets oppbygging basert på eksemplene i Lexin, plassering av verb, adjektiv i morsmål og norsk for eksempel.
 • Elevene retter hverandres diktater, og finner riktig staving ved hjelp av Lexin.
 • pdfRefleksjonsoppgaver til hvordan LEXIN kan brukes.
nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no