nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Øyet - tospråklige undervisningsopplegg

øyeTema: Øye

Læringsmål: Eleven skal kunne vite hvordan øyet er oppbygd, fungerer og hvordan strålene går gjennom konveks og konkav linse.

Trinn: 8.- 10. trinnTospråklige undervisningsopplegg på ulike språk:

    
    ARABISK - NORSK                       

  Øyet - العين 

    
    DARI - NORSK

  چشم - øyet 

    
   KURDISK SORANI - NORSK           

  چاو - øyet

    
    LITAUISK - NORSK

  
  Akis - øyet
   

    
     PASHTO - NORSK


   سترګه - øyet

    
     POLSK - NORSK

   Oko - øyet

    
     RUSSISK - NORSK

   Глаз - орган зрения - øyet

    
     SOMALI - NORSK

   Isha - øyet

    
    TAMIL - NORSK

    கண் - øyet
    
    THAI - NORSK
  
   ตา - øyet

    
    TIGRINJA - NORSK
  
   ዓይኒ - øyet

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no